Go to the page content

Інформацiйнi ресурси про ожирiння для лiкарiв i пацiєнтiв

Доступ до iнформацiйних матерiалiв про ожирiння, якi можна завантажити . Вони створенi для Вас i Ваших пацiєнтiв з метою допомогти  оптимiзувати контроль ожирiння. Ознайомтеся iз цими матерiалами, щоб пiдтримувати своїх пацiєнтiв на шляху до контролю ваги; вiд надання iнформацiї про ожирiння до побудови графiку змiни маси тiла та постановки реальних цiлей для збiльшення шансу того, що Ваш пацiєнт досягне стiйкого результату схуднення. Тут Ви також можете знайти вичерпний перелiк медичних освiтнiх ресурсiв та платформ для пiдтримки безперервного медичного навчання та доступу до настанов з лiкування ожирiння.

Інформацiйнi ресурси про ожирiння для Вас

Натиснiть на посилання нижче i завантажте iнформацiйнi матерiали, якi допоможуть Вам  у розмовi з пацiєнтами як дорослого, так i дитячого вiку, якi живуть з ожирiнням. Натиснувши на значок конвертика, можна подiлитись цими iнформацiйними ресурсами з колегами, що допоможе їм у клiнiчнiй практицi.

Ексклюзивнi iнформацiйнi матерiали платформи «Rethink Obesity» у форматi PDF

1293518310

Посiбник «5 крокiв у менеджментi ожирiння у дорослих» у форматi PDF

Соцiальнi упередження щодо людей з ожирiнням може призводити до того, що ожирiння стає  делiкатним питанням для обговорення з пацiєнтом. Посiбник «5 крокiв у менеджментi ожирiння у дорослих» допоможе Вам розпочати i продовжити розмову з конкретним пацiєнтом аби знайти для нього найкращий варiант лiкування.

ACTION_WM_2C

Дослiдження ACTION IO [короткий огляд]

ОБІЗНАНІСТЬ, МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД І ЛІКУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОЖИРІННЯ – МІЖНАРОДНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ACTION IO) є революцiйним мiжнародним обсервацiйним дослiдженням. Це одне з перших i наймасштабнiших дослiджень з метою з’ясування перешкод на шляху до ефективного лiкування ожирiння, яке проводилося серед пацiєнтiв з ожирiнням та лiкарiв в 11 країнах по всьому свiту.1-2

Бiльш детальну iнформацiю можна отримати завантаживши короткий огляд дослiдження ACTION IO.

Дослiдження ACTION teens

ACTION teens – МІЖНАРОДНЕ ОБСЕРВАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ОБІЗНАНІСТЬ, МЕДИЧНИЙ ДОГЯД І ЛІКУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОЖИРІННЯ У ПІДЛІТКІВ» - це глобальне, кiлькiсне дослiдження на основi опитування, метою якого є вдосконалення контролю i лiкування ожирiння у пiдлiткiв, якi живуть з ожирiнням. У ходi дослiдження було отримано данi про необхiднiсть пiдвищення обiзнаностi про потреби пiдлiткiв, якi живуть з ожирiнням, i їхнiх опiкунiв, а також визначено областi неузгодженостi мiж пiдлiтками з ожирiнням, їхнiми опiкунами та медичними працiвниками. Краще розумiння ставлення та поведiнки, якi можуть вiдiгравати роль перешкод на шляху до ефективного контролю ожирiння у пiдлiткiв, якi живуть з ожирiнням, можна зробити дiєвi кроки до їхнього подолання.3

У дослiдженнi взяли участь близько 13 000 лiкарiв, пiдлiткiв  з ожирiнням, та їхнiх опiкунiв iз 10 країн.3

Повний опис результатiв дослiдження можна прочитати тут.

Якщо Ви вважаєте цi ресурси корисними, натиснiть на значок конвертика вище i подiлiться ними зi своїми колегами та пiдтримайте їх у щоденнiй практицi.

Кориснi посилання на додатковi iнформацiйнi ресурси про ожирiння

638672593

Дистанцiйне безперервне медичне навчання i медична освiта

Перегляньте перелiк медичних освiтнiх ресурсiв i платформ, розроблених для пiдтримки Вашого безперервного навчання.

Цi електроннi ресурси дозволяють Вам завжди бути в курсi провiдних медичних досягнень в сферi дослiджень ожирiння. Вони також дають можливiсть дiзнатись бiльше про найважливiшi аспекти ведення Ваших пацiєнтiв iз ожирiнням, у тому числi як подолати стигму щодо ожирiнням. Окрiм того, що цi ресурси допоможуть Вам запропонувати пацiєнтам медичний супровiд i пiдтримку на найвищому рiвнi, Ви зможете отримати додатковi бали в рамках безперервної медичної освiти.

Photo taken in Madrid, Spain

Настанови щодо менеджменту ожирiння

Настанови з лiкування ожирiння та рекомендацiї щодо контролю ваги являють собою науково обґрунтовану базу , для фахiвцiв в галузi охорони здоров’я. 
Ознайомтеся iз настановамии.

Калькулятор ІМТ4

На веб-сторiнцi Центру громадського здоров'я МОЗ України є корисна утилiта "Індекс маси тiла (ІМТ)", за допомогою якої пацiєнти можуть розрахувати власний ІМТ, а також дiзнатися, що таке ІМТ i як його обчислювати.4

Разом з пацiєнтами розрахуйте їхнi ІМТ. Це допоможе пацiєнтам зрозумiти свiй поточний стан здоров’я i дiзнатись бiльше про свою вагу, у тому числi про здорову цiльову вагу.4

1068442902

Якщо Ви вважаєте цi iнформацiйнi матерiали корисними, натиснiть на значок конвертика вище i подiлiться ними зi своїми колегами та пiдтримайте їх у щоденнiй практицi.

Перелiк посилань
  1. Caterson I, Alfadda A, Auerbach P, et al. Gaps to bridge: misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019:21:1914–1924.
  2. Kaplan L, Golden A, Jinnett K, et al. Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. Obesity. Obesity. 2018; 26:61–69.
  3. Halford JCG, Bereket A, Bin-Abbas B, et al. Misalignment among adolescents living with obesity, caregivers, and healthcare professionals: ACTION Teens global survey study. Pediatr Obes. 2022;e12957. Online ahead of print.
  4. Як контролювати свою вагу та розрахувати індекс маси тіла. "Як контролювати свою вагу та розрахувати iндекс маси тiла | Центр громадського здоров’я (phc.org.ua) Доступ 30.01.2024

UA23OB00028

Чи було це для Вас корисним?
 

Пов’язанi статтi