Go to the page content

Poskytujeme zdravotníkům nástroje, které potřebují k efektivní léčbě obezity

Obezita je chronické onemocnění, které postihuje 650 milionů dospělých po celém světě. Má značný dopad na zdraví a více než 200 možných komplikací postihujících mnoho orgánů a systémů.1, 2 V důsledku toho zdravotníci monitorují obézní pacienty po celou dobu své kariéry a obezita je obecně uznávána jako závažné, chronické onemocnění, které často relabuje.3 Přesto se počet obézních stále zvyšuje a to zdůrazňuje nutnost poskytovat zdravotníkům nástroje založené na důkazech, které se zaměřují v boji proti této celosvětové epidemii.

Cílem stránek Měníme léčbu obezity® je doplnit mezery ve znalostech prostřednictvím široké škály bezplatných informačních materiálů založených na vědeckých poznatcích, které jsou navrženy speciálně pro zdravotníky po celém světě a jejich pacienty. Díky těmto materiálům mají odborníci přístup k aktuálnímu vědeckému výzkumu a praktickým informacím, pomocí kterých mohou překonávat potenciální překážky spojené s chybnými lékařskými informacemi, praktickými obtížemi a stigmatizací nadváhy. Díky vědeckému základu v etiologii, diagnóze a léčbě mohou zdravotníci obézním pacientům poskytovat holistickou a účinnou péči.

Obezita: Nedostatečná diagnóza a nedostatečná léčba globální epidemie3,4

Obezita ovlivňuje
650
milionů dospělých
celosvětově1,5

Obezita je spojena
s více než
200
možnými zdravotními
komplikacemi
2

Navzdory tomu,
že obezita je uznávána
jako onemocnění, jedna studie
zjistila, že jen
36 %
obézních osob
bylo diagnostikováno
jako obézní3

Reference
  1. Who.int. 2021. Obesity and overweight. [online] K dispozici na stránce: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Poslední přístup: Květen 2021.
  2. Yuen M., Earle R., Kadambi N.a kol. A systematic review and evaluation of current evidence reveals 195 Obesity-Associated Disorders (OBAD). The obesity society 2016 abstract book 2016:92.
  3. Caterson I.D., Alfadda A.A., Auerbach P., et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019; 21:1914-1924.
  4. James W. WHO recognition of the global obesity epidemic. International Journal of Obesity. 2008;32(S7):S120-S126.
  5. De Lorenzo, A., Gratteri, S., Gualtieri, P., Cammarano, A., Bertucci, P. and Di Renzo, L., 2019. Why primary obesity is a disease?. Journal of Translational Medicine, 17(1).

upozornění: Všechny použité fotografie jsou ilustrační. Na fotografiích figurují modelové/modelky.