Go to the page content

Настанови

За наведеними нижче посиланнями можна знайти настанови, мiжнароднi рекомендацiї щодо менеджменту ожирiння та контролю ваги.

Настанови та рекомендацiї

Україна

2023

Стандарти медичної допомоги «Ожирiння у дорослих» Наказ МОЗ України вiд 03.03.2023 № 427

Україна

2022

Стандарти медичної допомоги «Ожирiння у дiтей» Наказ МОЗ України вiд 24.09.2022 № 1732

Велика Британiя

2023

NICE - Ожирiння: iдентифiкацiя, оцiнка та лiкування (CG189)

Канада

2020/2022

Ожирiння. Клiнiчнi практичнi рекомендацiї у дорослих

Європа

2019

Європейськi практичнi пацiєнто-центричнi рекомендацiї щодо менеджменту «Ожирiння у дорослих» на рiвнi первинної медичної допомоги

Ірландiя

2022

Ожирiння у дорослих: адаптованi практичнi рекомендацiї для Ірландiї 2022 року Guidelines - ASOI

США

2023

Клiнiчнi практичнi рекомендацiї щодо обстеження та лiкування дiтей i пiдлiткiв з ожирiнням

США

2022

Клiнiчнi практичнi рекомендацiї Американської асоцiацiї гастроентерологiв щодо фармакологiчних втручань у дорослих з ожирiнням

США

2023

Obesity Algorithm ®

UA23OB00030

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi