Go to the page content

ОБГОВОРЕННЯ: Анамнез змiн ваги i постановка цiлей

Розпочнiть розмову

Нижче наведено декiлька прикладiв, як можна розпочати розмову про контроль ваги:

«Якщо ми переглянемо результати Вашого попереднього обстеження, думаю, може бути корисно поговорити про те, як зниження маси тiла i полiпшення стану Вашого здоров’я допоможуть покращити деякi з цих результатiв обстеження у майбутньому».

«Надлишкова вага може бути причиною деяких Ваших проблем зi здоров’ям. Чи можемо ми обговорити, як зниження ваги може поліпшити стан Вашого здоров’я?»

Пояснiть пацiєнтовi, що ожирiння – це не його провина. Пiд час обговорення ожирiння з пацiєнтом важливо допомогти йому зрозумiти, що на масу тiла впливає багато рiзних факторiв, у тому числi генетика, навколишнє середовище i гормони, i саме тому людям з ожирiнням часто буває непросто знизити вагу та пiдтримувати досягнутий  результат.1,2

Вивчiть анамнез змiн ваги

Пiд час обговорення питання  контролю ваги з пацiєнтом доцiльно проаналiзувати анамнез змiн його маси тiла, аби з’ясувати потенцiйнi тригери, якi спричиняють набір ваги, його спроби знизити вагу станом на поточний момент та розглянути труднощi, з якими вiн стикався.

Нижче наведено декiлька прикладiв запитань, якi можуть допомогти Вам розпочати обговорення анамнезу змiн маси тiла з пацiєнтом:

«Як Ви вважаєте, чи були у Вас проблеми з вагою у минулому? Як довго?»

«Розкажiть менi про Вашi попереднi спроби знизити вагу»

Встановiть реалiстичнi та досяжнi цiлi

Пiсля того, як  Ви детально з’ясуєте анамнез змiн маси тiла пацiєнта, Ви можете перейти до обговорення та постановки цiлей разом з пацiєнтом. Нижче наведено декiлька прикладiв запитань, за допомогою яких можна пiдтримати розмову про постановку цiлей разом з пацiєнтом:

«Якi реальнi цiлi вiдносно Вашої ваги Ви могли б поставити?»

«З яких змін Ви б хотіли почати?»

Почнiть з формулювання цiлей для Вашого пацiєнта. Це допоможе йому визначити реалiстичнi та досяжнi показники цiльової ваги. Розгляньте:

  • Короткостроковi цiлi
  • Довгостроковi цiлi

Далi, разом з пацiєнтом з’ясуйте, як вiн зможе досягнути поставлених цiлей. Кроки мають бути вимiрними i кожен наступний крок має спиратись на попереднiй.

Нарештi, визначте реалiстичнi дати, на якi Ваш пацiєнт прагнутиме досягти як короткострокових, так i довгостроковий цiлей, i обов’язково переконайтесь, що пацiєнт розумiє, що лiкування ожирiння – тривалий процес.3

Детальнiшу iнформацiю i тези для обговорення можна прочитати, завантаживши посiбник  «5 крокiв у менеджментi ожирiння», який допоможе в розмовi про вагу з Вашими пацiєнтами

Список використаних джерел

1.     Wright SM and Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging. 2012;37:730–732.

2.     National Institutes of Health. Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf. Last accessed: October 2020.

3.     Vallis M, Piccinini-Vallis H, Sharma A, et al. Modified 5As. Can Fam Physician. 2013;59:27–31.

UA23OB00023

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi