Go to the page content

 

Дiзнайтесь про ожирiння як хронiчне захворювання, у тому числi про ускладнення, пов’язанi з ожирiнням, та позитивний вплив стiйкого зниження маси тiла на ризик розвитку захворювань, пов’язаних iз ожирiнням. Можна прочитати детальнiшу iнформацiю про взаємозв’язок мiж ожирiнням, обмiном речовин та головним мозком, а також про метаболiчну адаптацiю до зниження ваги. Отримайте доступ до актуальної iнформації та ресурсiв про ожирiння, якi можуть допомогти Вам у консультуваннi пацiєнтiв.

UA23OB00015