Go to the page content

ІНІЦІЮВАТИ РОЗМОВУ: спитайте дозволу

Застосування емпатичного пiдходу

З огляду на комплексний характер ожирiння та чутливiсть питання для обговорення, розмова з пацієнтом може бути складною. Як перший крок, може допомогти емпатичний пiдхiд i запит дозволу розпочати розмову про вагу. Результати Мiжнародного обсервацiйного дослiдження ОБІЗНАНІСТЬ, МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД І ЛІКУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОЖИРІННЯ (ACTION IO)* показали, що 2/3 людей з ожирiнням хотiли б, щоб лiкар першим iнiцiював обговорення питання ваги.1

Дослiдження показує, що коли лiкарi застосовують емпатичний пiдхiд та iншi методики, якi узгоджуються з мотивацiйним консультуванням, пацiєнти стають бiльш мотивованi знижувати вагу за допомогою змiн своїх харчових звичок та фізичної активностi.2

Спитайте дозволу

Розпочинаючи розмову, важливо спитати дозволу, оскiльки розмова про вагу може бути делiкатним питанням для пацiєнта.1,3

«Вам буде зручно обговорити Вашу вагу сьогоднi?»

Коли пацієнт дасть Вам дозвiл обговорити його вагу, переконайтесь, що Ви завжди дотримуєтесь позитивних, мотивуючих та пацiєнто-центричних формулювань.4 Нижче наведено два приклади того, як обговорювати проблему ожирiння з пацiєнтом, перший приклад – кращий спосiб, другий – фрази, яких слiд уникати.4

«Ви не були б проти сьогоднi обговорити Вашу вагу та разом скласти план контролю ваги?»

«Я помiтив, що у Вас ожирiння, Ви не пробували їсти менше, а рухатись бiльше?»

Якщо пацiєнт не дає дозволу i не хоче обговорювати свою вагу, не наполягайте на розмовi, а скажiть, що вiн зможе обговорити з Вами це питання в майбутньому, якщо передумає.3

Ризики для здоров’я, пов’язанi з ожирiнням

Пiсля того як Ви розпочнете розмову з пацiєнтом з ожирiнням, рекомендується попередити його про ризики для здоров’я, якi пов’язанi з ожирiнням.3

Щоб розмова про негативнi наслiдки ожирiння для здоров’я була збалансованою, Ви можете розповісти пацiєнтовi, що зменшення маси тiла на 5% приносить суттєву користь для здоров’я, а стiйке зменшення маси тiла на 10–15% або бiльше може посилити цю користь та призвести до додаткового полiпшення стану здоров’я.5,11

Нижче наведено приклади кiлькох тез для обговорення:

«Через Вашу вагу у Вас також є ризик розвитку деяких ускладнень, пов’язаних з надлишковою вагою, у тому числi високого артерiального тиску, iшемічної хвороби серця i цукрового дiабету»12

«При зниженнi ваги лише на 5%, Ви можете досягти значної користi для здоров’я, а стiйке зменшення маси тiла на 10–15% або більше може посилити цю користь i призвести до додаткового полiпшення стану Вашого здоров’я»5,11,13

Більше iнформації про ускладнення, пов’язанi з ожирiнням, можна знайти тут.

*Мiжнародне обсервацiйне дослiдження «ОБІЗНАНІСТЬ, МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД І ЛІКУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ОЖИРІННЯ» (ACTION IO) – це перше мiжнародне дослiдження з метою з’ясування перешкод на шляху до ефективного лiкування ожирiння у пацiєнтiв з ожирiнням та спецiалiстiв охорони здоров'я в 11 країнах по всьому свiту. У цiлому, дослiдження завершили 14 502 людини з ожирiнням та 2 785 спецiалiстiв охорони здоров'я.1

Список використаних джерел.

1.     Caterson I, Alfadda A, Auerbach P, et al. Gaps to bridge: misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019:21:1914–1924.

2.     Pollak K, Ostby T, Alexander S, et al. Empathy goes a long way in weight loss discussions. J Fam Pract. 2007;56:1031–1036.

3.     Vallis M, Piccinini-Vallis H, Sharma A, et al. Modified 5As. Canadian Family Physician. 2013; 59:27–31.

4.     Wadden T and Didie E. What’s in a Name? Patients’ Preferred Terms for Describing Obesity. Obesity Research. 2003;11:1140–1146.

5.     Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393–403.

6.     Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011;34:1481–1486.

7.     Dattilo AM and Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1992;56:320–328.

8.     Coggon D, Reading I, Croft P et al. Knee osteoarthritis and obesity. Intl J Obesy.
 
2001;25:622–627.

9.     Christensen R, Bartels EM, Astrup A, et al. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2007;66:433–439.

10.  Zelber-Sagi S, Godos J and FS. Lifestyle changes for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: a review of observational studies and intervention trials. Therap Adv Gastroenterol. 2016;9:392–407.

11.  Glass LM, Dickson RC, Anderson JC, et al. Total body weight loss of >/= 10 % is associated with improved hepatic fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Dig Dis Sci. 2015;60:1024–1030.

12.  Must A, Spadano J, Coakley EH, et al. The disease burden associated with overweight and obesity. JAMA. 1999;282:1523–1529.

13.  Seagle H, Witt Strain G, Makris A, et al. Position of the American Dietetic Association: weight management. J AM Diet Assoc. 2009;109:330–346.

UA23OB00021

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi