Go to the page content

ДІАГНОЗ: ІМТ та окружнiсть талії

ІМТ та окружнiсть талії є важливими показниками для оцiнки ризикiв для здоров’я, пов’язаних з ожирiнням.1 Є декiлька речей, якi Ви можете зробити як медичний працiвник, аби визначення цих показникiв було якомога комфортнiшим для Вашого пацiєнта.

Пiд час зважування пацiєнта:

  • Переконайтесь, що ваги знаходяться в зонi, яка забезпечує приватнiсть пацiєнта.
  • Переконайтесь, що ваги можуть вимiрювати масу бiльшу за 200 кг.
  • Утримуйтесь вiд оголошення ваги свого пацiєнта у неприватнiй обстановцi, де її можуть почути iншi люди.

Визначте ІМТ (Індекс маси тiла)

Дiагностика ожирiння починається з визначення ІМТ пацiєнта – це просто маса тiла пацiєнта (кг), подiлена на квадрат його зросту в метрах.2

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров’я пропонує класифiкацiю ожирiння, яка базується на ІМТ, для розроблення стратегій прийняття рiшень на рiвнi пацiєнтiв та клiнiчному рiвні.2

Класифікація

ІМТ

Ожирiння

≥30

Ожирiння класу I

≥30 та <35

Ожирiння класу II

≥35 та <40

Ожирiння класу III

≥40

Вимiряйте окружнiсть талії

Окружнiсть талії – це важливий показник для оцiнки ризикiв для здоров’я. Нижче наведено рекомендації, як зробити вимiрювання окружностi талії комфортним для пацiєнта:1

  1. Попросiть пацiєнта стати обличчям до Вас
  2. Дайте йому один кiнець сантиметрової стрiчки i попросiть пацiєнта тримати цей кiнець стрiчки бiля пупка
  3. Попросiть пацiєнта зробити один оберт на мiсцi, щоб стрiчка обернулася навколо його талії
  4. Вiзьмiть обидва кiнцi стрiчки та переконайтеся, що стрiчка знаходиться на рiвнi верхнiх тазових кiсток. Запишiть результат вимiрювання окружнiсть талії пацiєнта.

Граничнi величини окружностi талії, перевищення яких свiдчить про пiдвищений відносний ризик розвитку ускладнень, пов’язаних з ожирiнням3

Чоловiки

> 102 см

Жiнки

> 88 см

Список використаних джерел

1.     NHLBI. The Practical Guide Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2003/. Last accessed: October 2020.

2.     WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Available at: http://www.who.int/iris/handle/10665/42330 Last accessed: October 2020.

3.     Durrer Schutz D, Busetto L, Dicker D, et al. European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. Obes Facts. 2019; 12:40–66.

UA23OB00022

Наскiльки ця нформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язані статті