Go to the page content

Завантажте iнформацiйнi матерiали, створенi для Вас i Ваших пацiєнтiв, якi допоможуть оптимiзувати лiкування ожирiння. Ознайомтеся з цими матерiалами для пiдтримки Ваших пацiєнтiв на шляху до контролю маси тiла; вiд надання iнформацiї про ожирiння до побудови графiку змiни маси тiла та постановки реальних цiлей для збiльшення шансу того, що Ваш пацiєнт досягне стiйкого зниження ваги. Ви також можете знайти вичерпний перелiк медичних освiтнiх ресурсiв та платформ для пiдтримки безперервного медичного навчання та доступу до настанов i рекомендацiй щодо лiкування ожирiння.

Дистанцiйнi програми безперервного медичного навчання i медична освiта щодо ожирiння –  добiрка

Дистанцiйнi програми безперервного медичного навчання i медична освiта щодо ожирiння – добiрка

Ознайомтесь iз добiркою медичних освiтнiх ресурсiв i платформ для пiдтримки Вашого безперервного навчання, що дозволить Вам отримати бали в рамках безперервної медичної освiти.

UA23OB00027