Go to the page content

CO S PACIENTEM PROBRAT: Anamnéza hmotnosti a cíle

Zahajte konverzaci.

Níže je uvedeno několik příkladů toho, jak lze začít s regulací tělesné hmotnosti:

„Bylo by užitečné prohlédnout si předchozí výsledky vašich vyšetření. Pomůže nám to určit, jak můžeme vylepšit váš zdravotní stav a úbytek hmotnosti by s některými z těchto výsledků pomohl.“

„Nadváha může být příčinou některých z vašich zdravotních problémů.“ Můžeme si promluvit o tom, jak prostřednictvím redukce hmotnosti můžete vylepšit své zdraví?“

Vysvětlete, že obezita není pacientovou chybou. Když s pacientem hovoříte o obezitě, je důležité, abyste mu pomohli pochopit, že tělesná hmotnost je ovlivněna mnoha různými faktory, včetně genetiky, prostředí a hormonů. Proto může být pro obézní jedince redukce hmotnosti a udržování zdravé hmotnosti náročné.1,2

Zjistěte anamnézu hmotnosti pacienta.

Během diskuse o regulaci tělesné hmotnosti zvažte, zda by bylo užitečné zohlednit pacientovu váhu v minulosti. Budete tak moct porozumět případným příčinám nárůstu tělesné hmotnosti, jak se pacient v minulosti snažil zhubnout a probrat potíže, kterým přitom čelil.

Níže jsou uvedeny některé příklady otázek, které mohou pomoci zahájit diskusi o paicentově váze v minulosti:

„Máte pocit, že váha pro vás byla v minulosti problémem? Pokud ano, jak dlouho?“

„Povězte mi víc o vašich předchozích snahách zhubnout“

Stanovte realistické a dosažitelné cíle.

Porozumíte-li pacientově váze od minulosti až doteď, můžete dále probrat a společně nastavit další cíle. Níže najdete některé příklady otázek, které pomohou při konverzaci o stanovení cílů společně s pacientem:

„Jaké jsou přiměřené cíle, které můžete s ohledem na svou váhou nastavit?“

„S jakým druhem změn byste byli ochotni začít?“

Začněte tím, že zjistíte cíle pacienta. Můžete mu tak pomoct určit realistické a dosažitelné cíle. Zvažte následující:

  • Krátkodobé cíle
  • Dlouhodobé cíle

Dále společně s pacientem zjistěte, jak těchto cílů může dosáhnout. Tyto kroky by měly být měřitelné a postupně na sebe navazovat.

A nakonec stanovte realistické termíny, kdy pacient může krátkodobých i dlouhodobých cílů dosáhnout. Je důležité vysvětlit, že léčba obezity je dlouhodobý proces.3

Další informace a body k diskusi si můžete stáhnout v informačním materiiálů obsahujícím 5 užitečných kroků při léčbě obezity, což je průvodce pro diskusi o hmotnosti s pacienty

Odkazy

1.     Wright SM and Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging. 2012;37:730–732.

2.     National Institutes of Health. Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults. K dispozici na stránce: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf. Poslední přístup: říjen 2020.

3.     Vallis M, Piccinini-Vallis H, Sharma A, et al. Modified 5As. Can Fam Physician. 2013;59:27–31.

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články