Go to the page content

ZAHÁJENÍ DIALOGU: Požádejte pacienta o svolení

Využití empatického přístupu

Komplexní a citlivá povaha obezity může konverzaci s pacienty znesnadnit. Empatický přístup a žádost o svolení jsou dobrým výchozím bodem. Na základě výsledků *Mezinárodní pozorovací studie ACTION IO – The Awareness, Care and Treatment in Obesity MaNagement by 2/3 obézních osob chtěly, aby jejich zdravotníci téma váhy nadnesli.1

Výzkum ukazuje, že jsou-li zdravotníci empatičtí a využívají-li další techniky odpovídající motivačním rozhovorům, pacienti se s větší pravděpodobností pokusí o redukci hmotnosti prostřednictvím změn ve stravovacích návycích a cvičení.2

Požádejte pacienta o svolení

Při zahájení konverzace je důležité požádat o svolení, protože váha může být citlivým tématem.1,3

„Nevadilo by vám promluvit si dnes o vaší váze?“

Jakmile budete mít k diskuzi o váze svolení, snažte se vždy vyjadřovat pozitivně, motivačně a dávat pacientovi najevo, že je na prvním místě.4 Níže jsou uvedeny dva příklady toho, jak s pacientem o obezitě hovořit. Jedním z nich je příklad osvědčené praxe a druhým jsou výrazy, kterým byste se měli vyhnout.4

„Bylo by v pořádku, kdybychom dnes hovořili o vaší váze a sestavili plán regulace hmotnosti?“

„Všiml/a jsem si, že trpíte obezitou. Zkusila/a jste omezit příjem potravy a zahrnout více pohybu?“

Pokud pacient svolení nedá a nechce s vámi o své váze mluvit, netlačte na něj a informujte ho, že změní-li názor, budete mu v budoucnu k dispozici.3

Zdravotní rizika spojená s obezitou

Při zahájení rozhovoru s obézním pacientem doporučujeme pacienta informovat ohledně o zdravotních rizicích spojených s obezitou.3

Abyste diskusi o zdravotních rizicích spojených s nadváhou vyvážili, můžete pacienta informovat o tom, jak významný zdravotní přínos má úbytek váhy o 5 %, a jak díky trvalé redukci váhy o 10 až 15 % mohou být tyto výhody ještě přínosnější a představovat další zlepšení zdraví pacienta.5-11

Níže jsou uvedeny některé body a otázky k diskuzi:

„Vzhledem k vaší váze vám také hrozí riziko rozvoje různých komplikací souvisejících s tělesnou hmotností, včetně vysokého krevního tlaku, koronárního onemocnění srdce a cukrovky“.12

„I pokud byste zhubl/a jen o 5 % své tělesné hmotnosti, může to mít významný pozitivní dopad na vaše zdraví a trvalá redukce hmotnosti o 10 až 15 % nebo více může tyto výhody dále zvýšit a znamenat další přínos pro vaše zdraví“5-11,13

Pro další informace o komplikacích souvisejících s obezitou klikněte sem.

*Mezinárodní pozorovací studie ACTION IO – The Awareness, Care and Treatment in Obesity MaNagement je první mezinárodní studií, která zkoumá překážky v léčbě obezity u obézních osob a zdravotníků v 11 zemích světa. Průzkumu se zúčastnilo celkem 14 502 obézních osob a 2 785 zdravotníků.1

Odkazy

1.     Caterson I, Alfadda A, Auerbach P, et al. Gaps to bridge: misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019:21:1914–1924.

2.     Pollak K, Ostby T, Alexander S, a kol. Empathy goes a long way in weight loss discussions. J Fam Pract. 2007;56:1031–1036.

3.     Vallis M, Piccinini-Vallis H, Sharma A, et al. Modified 5As. Canadian Family Physician. 2013; 59:27–31.

4.     Wadden T and Didie E. What’s in a Name? Patients’ Preferred Terms for Describing Obesity. Obesity Research. 2003;11:1140–1146.

5.     Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393–403.

6.     Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011;34:1481–1486.

7.     Dattilo AM and Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1992;56:320–328.

8.     Coggon D, Reading I, Croft P et al. Knee osteoarthritis and obesity. Intl J Obesy.
 
2001;25:622–627.

9.     Christensen R, Bartels EM, Astrup A, et al. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2007;66:433–439.

10.  Zelber-Sagi S, Godos J and FS. Lifestyle changes for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: a review of observational studies and intervention trials. Therap Adv Gastroenterol. 2016;9:392–407.

11.  Glass LM, Dickson RC, Anderson JC, et al. Total body weight loss of >/= 10 % is associated with improved hepatic fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Dig Dis Sci. 2015;60:1024–1030.

12.  Must A, Spadano J, Coakley EH, et al. The disease burden associated with overweight and obesity. JAMA. 1999;282:1523–1529.

13.  Seagle H, Witt Strain G, Makris A, et al. Position of the American Dietetic Association: weight management. J AM Diet Assoc. 2009;109:330–346.

CZ24OB00071

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články