Go to the page content

Zásady ochrany osobních údajů

1. Shromažďované údaje

1.1 Shromažďujeme údaje, které nám mohou pomoci vylepšovat naše webové stránky. Některé údaje od vás žádáme přímo, ale jiné údaje jsou shromažďovány automaticky. Všechny údaje shromažďované automaticky se ukládají v souhrnné podobě a nelze je použít ke ztotožnění vaší osoby jako konkrétního jednotlivce. Občas vás požádáme o údaje, které mohou být osobně identifikovatelné nebo soukromé.

Proto mohou být údaje, které shromažďujeme, rozděleny do dvou hlavních kategorií:

 • Souhrnné statistické údaje o návštěvnících
 • Údaje umožňující identifikaci osob

Nepropojujeme souhrnné statistické údaje o návštěvnících s údaji umožňujícími identifikaci osob.

Souhrnné statistické údaje o návštěvnících

Když navštívíte naše webové stránky, dle potřeby automaticky shromažďujeme všeobecné údaje o vašem počítači a jeho poloze a také o webové stránce, ze které jste přišli. Tyto údaje nelze použít k identifikaci jednotlivce. Tyto údaje se používají pouze v souhrnné podobě, abychom získali informace o tom, odkud návštěvníci přicházejí, na co se dívají a na co reagují a také kde stráví nejvíce času.

Údaje, které shromažďujeme automaticky:

 • podpora souborů cookie první strany (bez ohledu na to, zda nám umožníte uložit soubor cookie do vašeho počítače)
 • ID návštěvníka (poskytnutý souborem cookie, který uložíme do vašeho počítače, pokud je to možné)
 • odkazující server (tj. odkud jste přišli, např. google.com)
 • datum a čas návštěvy
 • nastavení regionu a jazyka (pro určení, ve které zemi se nacházíte)
 • operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android atd.)
 • prohlížeč a jeho verze (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.)
 • rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768 atd.)
 • podpora JavaScript
 • podpora Java
 • IP adresa (adresa počítače na internetu)
 • název stránky, kterou si prohlížíte
 • URL stránky, kterou si prohlížíte

Údaje umožňující identifikaci osob

Někdy o vás musíme shromažďovat osobnější údaje. Některé oblasti/části našich webových stránek mohou vyžadovat, abyste se zaregistrovali, abyste se mohli přihlásit. Můžeme vás požádat o údaje, jako je věk a zaměstnání, abychom lépe porozuměli účelu vaší návštěvy a zlepšili váš dojem z našich stránek.

V každém případě pokaždé, když vás požádáme o jakékoli údaje umožňující identifikaci osob, které lze použít k vaší identifikaci jako jednotlivce, vám vždy poskytneme vysvětlení, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi hodláme naložit a používat je.

2. Jak budeme tyto údaje používat

2.1 Údaje umožňující identifikaci osob budeme shromažďovat a uchovávat pouze pro účely uvedené v průběhu shromažďování. Když dokončíme zpracování vašich údajů pro uvedený účel, odstraníme a zničíme je, abychom zajistili vaše soukromí.

3. Shromažďování citlivých údajů

3.1 Na těchto stránkách neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, etnického původu, náboženského nebo politického přesvědčení atd. Ve výjimečných případech, kdy se snažíme shromažďovat další citlivé údaje, tak činíme důsledně v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů.

4. Ochrana údajů dětí

4.1 Ochrana soukromí dětí je důležitá. Společnost Novo Nordisk nemá v úmyslu shromažďovat údaje umožňující identifikaci osob od dětí (dítě je definováno jako osoba mladší 18 let) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Děti NESMÍ předat údaje umožňující identifikaci osob společnosti Novo Nordisk bez výslovného souhlasu svého rodiče nebo zákonného zástupce.

V určitých případech děti poučíme, aby své osobní údaje nezasílali. Pokud vaše dítě zaslalo své osobní údaje a vy byste chtěli požádat o odstranění těchto údajů, obraťte se na adresu privacy@novonordisk.com.

5. Jak zabezpečujeme vaše údaje

5.1 Osobní údaje jsou shromažďovány na těchto webových stránkách pouze v požadovaném rozsahu. Za žádných okolností se shromážděné údaje z žádného důvodu neprodávají třetím stranám.

6. Kde se údaje zpracovávají?

6.1 Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být přenášeny nadnárodně v rámci celosvětové organizace Novo Nordisk. Máme zavedeny interní zásady, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany bez ohledu na to, kde ve společnosti Novo Nordisk se vaše údaje nacházejí.

Více informací o našem přístupu k ochraně osobních údajů.

7. Zpřístupnění třetím stranám

7.1 Údaje umožňující identifikaci osob o návštěvnících našich stránek nikdy nebudeme převádět ani prodávat třetí straně.

Obecně budeme sdílet údaje pouze s našimi smluvními poskytovateli služeb a konzultanty. Aby bylo možné dodržet zákonné povinnosti, ochránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Novo Nordisk, jejích zaměstnanců a dalších osob nebo v případě, že budeme prodávat nebo likvidovat jakoukoli část podnikání nebo majetku, mohou být osobní údaje předány. Jakékoli takové předání údajů proběhne v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

8. Práva návštěvníků našich stránek

8.1 Podle zásad ochrany osobních údajů máte následující práva. Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na společnost Novo Nordisk na e-mailové adrese privacy@novonordisk.com.

Můžete získat přehled o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme.

Můžete získat kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Můžete žádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů.

 • Můžete si vyžádat odstranění nebo zničení vašich osobních údajů.

 • Můžete si od nás vyžádat ukončení nebo omezení zpracování vašich osobních údajů.

 • Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním vašeho souhlasu.

 • Máte právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, stížnost ohledně způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme (pro více informací viz www.uoou.cz).

Podle platných zákonů mohou být tato práva omezena podle konkrétních okolností zpracování údajů.

Máte-li otázky nebo požadavky týkající se těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

9. Používání souborů cookie

9.1 Více informací o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

10. Zákonné vyloučení odpovědnosti

Informační účely

Obsah prezentovaný na webových stránkách společnosti Novo Nordisk je prezentován výhradně pro informační účely. Na této webové stránce nenajdete rady ani doporučení jakéhokoli druhu a neměli byste se na ně spoléhat při rozhodování nebo podnikání libovolných kroků. Doporučujeme, abyste ve věci použitelnosti jakékoli konkrétní části obsahu těchto stránek konzultovali odborné poradce v příslušné oblasti. Především platí, že nic na těchto webových stránkách nepředstavuje pozvánku nebo nabídku k investování nebo obchodování s cennými papíry společnosti Novo Nordisk. Tyto webové stránky dále uvádí vybrané informace o onemocnění a jeho léčbě. Tyto informace nepředstavují lékařskou konzultaci. Tyto informace nenahrazují konzultaci se zdravotnickým pracovníkem. Pokud máte jakékoli zdravotní potíže nebo máte podezření na jakékoli zdravotní potíže, obraťte se na svého praktického lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.

Informace jsou uvedeny „tak, jak jsou“

Informace na těchto stránkách jsou uvedeny „tak, jak jsou“ a společnost Novo Nordisk neposkytuje žádné prohlášení ani záruky, přímé nebo nepřímé, mimo jiné včetně nepřímých záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Společnost Novo Nordisk neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se úplnosti, přesnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a dodržování platných zákonů. Používáním těchto webových stránek přijímáte riziko, že tyto informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí naplňovat vaše potřeby nebo požadavky.

Vyloučení odpovědnosti

Ani společnost Novo Nordisk ani poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za žádné škody nebo újmu vyplývající z vašeho přístupu (nebo nemožnosti přístupu) na tyto stránky nebo z toho, že se spoléháte na zde uvedené informace. Společnost Novo Nordisk vylučuje veškerou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné, trestní a zvláštní nebo jiné škody, ušlé příležitosti, ušlý zisk nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu. Tato omezení zahrnují škody nebo veškeré viry, které mohou poškodit vaše počítačové vybavení.

Odkazy na jiné stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou společnosti Novo Nordisk. Uvědomte si prosím, že neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek ani je nemáme pod kontrolou. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro údaje shromážděné na těchto stránkách. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte a která shromažďuje údaje umožňující identifikaci osob.

Webové stránky, které odkazují na nás

Společnost Novo Nordisk nepodporuje odkazování na stránky společnosti Novo Nordisk z jiných webových stránek. Společnost Novo Nordisk není zodpovědná za obsah těchto stránek ani nemá pod kontrolou údaje, které se uživatelé rozhodnou těmto stránkám poskytnout.

Změny

Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo měnit, upravovat, nahradit nebo odstranit jakýkoli obsah nebo může omezit přístup nebo přerušit šíření těchto stránek kdykoli a dle vlastního uvážení.

Autorská práva a používání obsahu

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými zákony. Ochranné známky, známky služeb, obchodní názvy, loga a produkty uvedené na těchto stránkách jsou chráněny po celém světě a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk nesmí být žádné z nich používány. Obsah těchto webových stránek si dle potřeby stáhněte, avšak pouze pro osobní a nekomerční použití. Nepovolujeme žádné úpravy ani další reprodukci obsahu. Obsah nesmí být žádným jiným způsobem kopírován nebo používán.

Použití otázek a komentářů

Veškeré otázky, komentáře, návrhy nebo jiná sdělení, včetně veškerých nápadů, vynálezů, konceptů, postupů nebo know-how, které zašlete na tyto stránky nebo jiným způsobem společnosti Novo Nordisk, ať elektronicky, nebo jinými prostředky, jsou nedůvěrné a stanou se majetkem společnosti Novo Nordisk a společnost Novo Nordisk je může bez omezení používat jakýmkoli způsobem a pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a/nebo marketingu zboží či služeb.

Rozhodné právo

Váš přístup a používání těchto webových stránek a jejich obsahu se bude řídit a vykládat v souladu s dánským zákonem

11. Na koho se mám obrátit

11.1 Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí, souborů cookie a vyloučení odpovědnosti, pokud chcete nahlédnout do jakýchkoli osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo pokud máte jakékoli obavy týkající se používání vašich osobních údajů společností Novo Nordisk, obraťte se na nás e-mailem na adrese privacy@novonordisk.com.

CZ22OB00030