Go to the page content

Projděte si podrobné pokyny týkající se léčby obezity jako chronického onemocnění, včetně informací tom, jak pracovat s pacienty na individuálním plánu léčby nadváhy a jak obézním pacientům pomoct zhubnout. Přečtěte si více o různých dostupných možnostech léčby, důležitosti přístupu k léčbě obezity, zohledňujícího více faktorů a dlouhodobé udržení zdravé váhy.

Zahájení dialogu

Zahájení dialogu

Komplexní a citlivá povaha obezity může konverzaci s pacienty znesnadnit. Empatický přístup a žádost o svolení jsou dobrým výchozím bodem.

Diagnóza

Diagnóza

Zjistěte více o vhodných vyšetřeních pro vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících s obezitou.

Co s pacientem probrat

Co s pacientem probrat

Zahajte konverzaci, zjistěte pacientovu anamnézu hmotnosti a stanovte s pacientem realistické a dosažitelné cíle ohledně obezity.

Příručka lékaře k léčbě nadváhy

Příručka lékaře k léčbě nadváhy

Cílem této příručky je pomoct zdravotníkům zjistit více o účinnosti a hlavních nedostatcích tří hlavních modalit léčby obezity. Zdravotničtí pracovníci mohou díky znalostem těchto způsobů léčby obezity s obezitou nakládat prostřednictvím uceleného, holistického přístupu.

Proč diety nefungují?

Proč diety nefungují?

Při léčbě obezity je při snaze zhubnout prvním doporučením dieta. Tak proč vlastně diety nefungují? Přečtěte si nejnovější informace od MUDr. Seana Whartona o důležitosti holistického přístupu založeného na biologických poznatcích.