Go to the page content

Holistický přístup k léčbě obezity

Důležitost holistického přístupu založeného na biologických poznatcích

By Dr Sean Wharton, MD, PharmD, FRCP(C)
Internal Medicine Specialist
Adjunct Professor McMaster University and York University, Ontario, Canada
Diplomat of the American Board of Obesity Medicine

Při léčbě obezity je při snaze zhubnout prvním doporučením dieta.  Lékaři předepisují různé druhy diet, vždy s příslibem, že tato dieta je lepší než dieta předchozí a povede k dlouhodobé redukci hmotnosti. Všichni však víme, jak to většinou končívá. 

Proč kalorická restrikce sama o sobě nestačí

Většina lidí dokáže dosáhnout krátkodobé redukce hmotnosti, ale váhu znovu nabere a k tomu ještě pár kil navíc.  Tak proč vlastně diety nefungují?  V tomto ohledu narážíme na skutečnou obtíž. Jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelné redukce hmotnosti je totiž dlouhodobá restrikce kalorií. To přirozeně vede k předpokladu, že nízkokalorická dieta je hlavní možnou cestou. Na tento předpoklad se však váže zásadní problém.

K vysvětlení použijeme analogii.  Chcete-li vyhrát 100metrový běh, musíte běžet rychle.  Lze tedy předpokládat, že budete-li pracovat na rychlejším pohybu nohou, měli byste vyhrát. Tak proč toto jednoduché doporučení nefunguje?  Roli mohou hrát i další určující faktory. Nemusí to být jen o snaze běžet rychleji. Můžete se také pokusit vybrousit techniku běhu, aby měl váš běh co nejhladší průběh. K rychlejšímu běhu, a tedy vítězství, vám možná pomůže vize vítězství a prosazování vítězného přístupu.  Na vítězství v závodě se podílí mnohem více aspektů než jen doporučení běžet rychleji.

Vrátíme-li se tedy k hubnutí, nepodílí se na něm jen dieta (tedy snaha jíst méně), ale místo toho můžeme nižšího přísunu kalorií dosáhnout jako vedlejšího produktu účinných strategií zavedených k dosažení cíle regulace hmotnosti. Abychom těmto efektivním strategiím porozuměli, musíme vzít v úvahu biologii, fyziologii a psychologii člověka.

Namísto konkrétní diety by cílem měl být udržitelný, zdravý způsob stravování.

V nových pokynech Canadian Obesity Guidelines jsme použili lékařské poznatky založené na důkazech, s cílem prozkoumat účinné dietní intervence, určené k dlouhodobé redukci tělesné hmotnosti a nenalezli jsme žádný důkaz svědčící o konkrétní dietě.  Našli jsme důkazy o dietních intervencích vhodných k léčbě zdravotních problémů, jako je hypertenze a srdeční onemocnění. Tento přístup se nazývá „nutriční léčba pod lékařským dohledem“ a měli bychom jej používat k léčbě onemocnění nebo k prevenci onemocnění, u nichž existují důkazy o vhodnosti použití. Pokud neexistují žádné důkazy, pak by cílem měl být zdravý a udržitelný způsob stravování.

K dosažení dlouhodobé redukce hmotnosti potřebujeme holistický přístup založený na biologických poznatcích.

Pokud jde o udržování zdravé váhy, stále budeme potřebovat kalorickou restrikci. Stejně jako když chce běžec vyhrát závod, musí běžet rychle. Daný cíl je tedy stále zřejmý, ale musí být dosažen konkrétními prostředky. Nestačí domněnka, že bude stačit „rychlejší pohyb nohou“.

Podobně, k dosažení nižšího přísunu kalorií existují účinné metody, které vycházejí z našeho porozumění biologii člověka a zahrnují psychologickou intervenci, farmakoterapii a bariatrickou chirurgii.  Všechny tyto intervence působí v rámci neurochemie mozku, s cílem vytvořit schopnost dosáhnout dlouhodobé kalorické restrikce.

Regulace hmotnosti by neměla být jen o dietě, ale měla by zahrnovat zdravé stravování, pokud neexistují žádné konkrétní obavy o zdraví pacienta, a nutriční léčbu pod lékařským dohledem v případě konkrétních zdravotních obtíží. Jedinci mohou dosáhnout nižšího přísunu kalorií, budou-li dodržovat současnou léčbu ve formě psychologických intervencí, farmakoterapie a bariatrické chirurgie.

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články