Go to the page content

KALKULAČKA RIZIKA OBEZITY

Obezita může vaše pacienty ohrozit mnoha celoživotními komplikacemi. Pomocí tohoto nástroje jim můžete pomoct vypočítat riziko vzniku určitých komplikací souvisejících s obezitou v příštích 10 letech.1

Jednoduše zadejte pacientovu výšku, hmotnost a anamnézu. Zobrazí se vám riziko diagnózy různých zdravotních komplikací. Můžete porovnat míru rizika při současné tělesné hmotnosti pacienta a také po 13% úbytku hmotnosti. Tyto výsledky použijte jako výchozí bod pro diskuzi o léčbě obezity a komplikacích s obezitou spojených.

cm
ft
in
kg
st
lb
let

BMI

Předvídání rizika je dostupné pro BMI mezi 30 a 50 a věk mezi 19 a 70 let.

Snížení rizika je počítáno při snížení hmotnosti o 13 %.
Hmotnost pacienta po snížení hmotnosti je 0 kg.

Pohlaví:

Popište pacientovu anamnézu:

Výsledek

BMI je 0

Předvídání přínosu je možné jen pro BMI v rozsahu mezi 30 a 50.

Výsledek

  • Riziko při současné hmotnosti
  • Riziko při hmotnosti snížené o 13 %

Kardiovaskulární onemocnění/rizikové faktory

Hypertenze
Dislipidémie
Selhání srdce
Fibrilace síní
Nestabilní angina / infarkt myokardu

DIABETES

Diabetes 2. typu

OSTEOARTRITIDA

Kyčel/koleno osteoartritida

RESPIRATORNÍ

Astma
Spánková apnoe

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Chronické onemocnění ledvin

Předpověď rizika je založena na studii využívající primární databázi 570 000 dospělých osob ve Velké Británii.1

Respondenti byli rozděleni do dvou skupin, na základě toho, zda byla jejich váha během základního čtyřletého období stejná nebo se jim podařilo zhubnout. Následně byli sledováni po dobu až 15 let a studie zkoumala rozdíly mezi skupinami, s ohledem na rozvoj 10 komorbidit souvisejících s obezitou.1

Vzhledem k informacím, které jste o pacientovi uvedli, uvidíte průměrné riziko pro jedince v hodnocené skupině, kteří jsou pacientovi podobní a kteří si buď udrželi stabilní tělesnou hmotnost nebo zhubli průměrně o 13 % své původní tělesné hmotnosti.

V rámci studie byla u skupiny pacientů, kteří zhubli, zaznamenána také redukční dieta, předepsaná léčiva určená k redukci hmotnosti a doporučení k dietologovi nebo k bariatrické chirurgii.

Odkazy

1. Haase CL, Lopes S, Olsen AH, et al. Weight loss and risk reduction of obesity-related outcomes in 0.5 million people: evidence from a UK primary care database. Int J Obes. 2021; 45:1249-1258. DOI: 10.1038/s41366-021-00788-4

CZ22OB00030