Go to the page content

Zásady používání souborů cookies

1. Co jsou soubory cookie?

1.1 Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky vloží do prohlížeče vašeho počítače nebo do vašeho mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Soubor cookie obsahuje jedinečný kód, který umožňuje společnosti Novo Nordisk rozpoznat váš prohlížeč během vaší návštěvy na našich webových stránkách (nazývaný „dočasný“ soubor cookie) nebo později při opakovaných návštěvách (tzv. „trvalé“ soubory cookie). Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubory cookie mohou být umístěny serverem webových stránek, které navštívíte, nebo partnery, kteří spolupracují s webovou stránkou, tzv. „soubory cookie třetí strany“.

Soubory cookie umožňují obecně snazší a rychlejší interakci mezi uživatelem a webovou stránkou a navigují uživatele mezi různými částmi webových stránek. Soubory cookie mohou sloužit také k tomu, aby byl obsah webových stránek pro návštěvníka relevantnější a byl přizpůsoben jeho osobním zálibám a potřebám.

2. Používání souborů cookie na stránkách menimelecbuobezity.cz

2.1 Vlastníkem stránek menimelecbuobezity.cz je:

Novo Nordisk s. r. o.
Karolinská 706/3
186 00 Praha 8 
Česká republika

IČO: 250 97 750 Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47766 (dále jen „Novo Nordisk“)
Tel. + 420 233 089 611

Společnost Novo Nordisk používá soubory cookie k lepšímu fungování webových stránek tím, že si zapamatuje, co preferujete. Na webových stránkách menimelecbuobezity společnost Novo Nordisk používá nezbytné soubory cookie, funkční/preferenční soubory cookie, statistické soubory cookie a marketingové soubory cookie.

2.2 Nezbytné soubory cookie

2.2.1 Tyto soubory cookie jsou nezbytné, pokud chcete navštívit tyto stránky a používat určité části. Pokud tyto soubory cookie odmítnete, některé funkce webových stránek nebudou správně fungovat.

2.3 Funkční/preferenční soubory cookie

Funkční/preferenční soubory cookie jsou soubory cookie, které usnadňují fungování webových stránek a činí je pro návštěvníky příjemnější. Je tak možné prohlížení více na míru. Například: soubory cookie, které si zapamatují, jaký jazyk jste zvolili.

2.4 Analytické/statistické soubory cookie

2.4.1 Analytické soubory cookie používáme ke shromažďování informací o používání našich webových stránek s cílem zlepšit obsah, přizpůsobit je potřebám návštěvníků a zvýšit užitnost.

2.5 Marketingové soubory cookie

2.5.1 Jsou to soubory cookie, které používáme k tomu, abychom vám nabídli individuální, více zacílenou reklamu, abychom určili, kolikrát se konkrétní reklama již zobrazila, abychom vypočítali účinnost konkrétní reklamní kampaně, aby bylo možné sledovat údaje o předchozích návštěvách a sdílet shromážděné údaje s třetími stranami, jako jsou inzerenti. Používají se na webových stránkách a do vašeho zařízení je vloží třetí strany.

2.6 Používání statistických, funkčních a marketingových souborů cookie na stránkách menimelecbuobezity vyžaduje souhlas uživatele. Uživatel může svůj souhlas s používáním souborů cookie kdykoli odvolat. Informace o používání souborů cookie a vymazání souborů cookie naleznete v části 5 těchto Zásad používání souborů cookie.

3. Soubory cookie třetích stran

3.1 Společnost Novo Nordisk může používat soubory cookie třetí strany, které do prohlížeče uživatele vloží třetí strana, kterou není společnost Novo Nordisk. Údaje, které jsou shromažďovány pomocí souborů cookie třetí strany, nebudou k dispozici společnosti Novo Nordisk, ale budou shromažďovány a používány pouze třetí stranou pro její vlastní účely. Společnost Novo Nordisk může např. integrovat fotografie a obsah videa z webových stránek jako je YouTube. Výsledkem je, že když navštívíte webovou stránku společnosti Novo Nordisk s obsahem, který je integrován z jiných webových stránek, mohou se vás týkat soubory cookie těchto webových stránek. Společnost Novo Nordisk nemá nad šířením těchto souborů cookie kontrolu. Další informace o používání souborů cookie získáte na webových stránkách příslušné třetí strany.

4. Soubory cookie používané na našich webových stránkách

4.1 Společnost Novo Nordisk používá soubory cookie, které jsou podrobně popsány na webových stránkách menimelecbuobezity.cz v banneru souborů cookie. V banneru souborů cookie naleznete informace o názvu souborů cookie, kdo jej spravuje, popis souborů cookie a doba platnosti souborů cookie.

5. Správa souborů cookie

5.1 Musíte uvést, zda povolíte umístění souborů cookie do svého zařízení nebo zakážete používání určitých typů souborů cookie. Pokud nebudete souhlasit s používáním některých souborů cookie, některé funkce webové stránky nemusí fungovat nebo nebudete moci používat určité služby na webových stránkách.

5.2 Chcete-li omezit nebo zablokovat soubory cookie, musíte toto uvést prostřednictvím banneru souborů cookie zobrazeného na webových stránkách. Používání souborů cookie můžete také omezit v nastavení prohlížeče. S tím vám pomůže funkce Help (Nápověda) ve vašem prohlížeči.

5.3 Případně můžete navštívit stránkywww.aboutcookies.org, které obsahují kompletní informace o tom, jak pracovat se soubory cookie v různých prohlížečích. Naleznete zde také podrobnosti o tom, jak odstranit soubory cookie z počítače, a také obecnější informace o souborech cookie. Informace o tom, jak konkrétně postupovat v prohlížeči vašeho mobilního telefonu, najdete v návodu k vašemu přístroji.

5.4 Mějte na paměti, že omezení souborů cookie může mít vliv na fungování webových stránek menimelecbuobezity.cz

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Když navštívíte naše webové stránky, dle potřeby automaticky shromažďujeme všeobecné údaje o vašem počítači a jeho poloze a také o webové stránce, ze které jste přišli. Tyto údaje nelze použít k identifikaci jednotlivce. Tyto údaje se používají pouze v souhrnné podobě, abychom získali informace o tom, odkud návštěvníci přicházejí, na co se dívají a na co reagují a také kde stráví nejvíce času.

6.1.1 Pokaždé, když vás požádáme o cokoli umožňující identifikaci osob, které lze použít k vaší identifikaci jako jednotlivce, vás požádáme o souhlas a vždy vám poskytneme vysvětlení, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi hodláme naložit a používat je.

6.1.2 Údaje umožňující identifikaci osob budeme shromažďovat a uchovávat pouze pro účely uvedené v průběhu shromažďování. Když dokončíme zpracování vašich údajů pro uvedený účel (účely), odstraníme a zničíme je, abychom zajistili vaše soukromí.

6.1.3 Některé údaje jsou shromažďovány pomocí souborů cookie na základě našeho oprávněného zájmu a za účelem zlepšení našich webových stránek a vašich uživatelských zkušeností, pro statistické účely našich webových stránek, funkční účely pro používání našich webových stránek a abychom mohli optimalizovat používání našich webových stránek pro marketingové účely.

6.1.4 Pro každý typ souborů cookie používaných k shromažďování osobních údajů pro stanovené účely bude společnost Novo Nordisk zpracovávat osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie pro konkrétní účely, pro které jste poskytli svůj souhlas v banneru souborů cookie.

6.1.5 Všechny vaše osobní údaje budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro výše uvedené účely.

6.1.6 Společnost Novo Nordisk může zapojit poskytovatele služeb třetí strany, kteří získají přístup k vašim osobním údajům a budou je moci zpracovávat, a může převádět osobní údaje na jiné subjekty ve skupině Novo Nordisk.

6.1.7 Pokud poskytovatel třetí strany zpracovává vaše osobní údaje mimo EU/EHP, bude tak činit na základě standardních smluvních doložek EU, přičemž jejich přenos dalším subjektům ve skupině Novo Nordisk mimo EU/EHP bude probíhat na základě závazných firemních pravidel společnosti Novo Nordisk, které můžete najít  zde.

6.1.8 Podle zásad ochrany osobních údajů máte následující práva. Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na společnost Novo Nordisk na e-mailové adrese  privacy@novonordisk.com.

  • Můžete získat přehled o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme.

  • Můžete získat kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  • Můžete žádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů.

  • Můžete si vyžádat odstranění nebo zničení vašich osobních údajů.

  • Můžete si od nás vyžádat ukončení nebo omezení zpracování vašich osobních údajů.

  • Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním vašeho souhlasu.

  • Máte právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, stížnost ohledně způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme (pro více informací viz www.uoou.cz).

Podle platných zákonů mohou být tato práva omezena podle konkrétních okolností zpracování údajů. Máte-li otázky nebo požadavky týkající se těchto práv, kontaktujte nás způsobem uvedeným v části 1.

CZ22OB00030