Go to the page content

Obezita a COVID-19

Díky právě probíhající pandemii COVID-19 se potíže související s obezitou dostaly do veřejného povědomí. Nedávné studie zdůrazňují, že obézním jedincům hrozí vyšší riziko rozvoje závažnějšího onemocnění a komplikací způsobených infekcí COVID-19.1-4 Nedávná studie navíc naznačuje, že mladší pacienty, kteří trpí obezitou, onemocnění COVID-19 pravděpodobně ovlivní více, zejména s ohledem na nutnost příjmu na JIP.5

Riziko rozvoje závažnějšího průběhu onemocnění COVID-19

Předběžné údaje naznačují, že obézním pacientům hrozí vyšší riziko rozvoje závažného průběhu onemocnění COVID-19.Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že osoby jakéhokoli věku s určitými zdravotními problémy mají vyšší riziko závažnějšího průběhu onemocnění COVID-19, hospitalizace a přijetí na JIP: 2,5,7-10

  • 48,3 % osob hospitalizovaných z důvodu onemocnění COVID-19 mělo BMI ≥ 30 (kg/m2).10
  • BMI >40 (kg/m2) bylo hned po věku druhým největším předpokladem hospitalizace.3
  • Obézním pacientům s onemocněním COVID-19 hrozí zvýšené riziko mortality.9

Studie ukazují, že nárůst hodnoty BMI o každou jednotku je spojeno se zvýšením rizika závažného průběhu onemocnění COVID-19 o 12 %.11 Zejména obezita zvyšuje riziko závažného průběhu onemocnění přibližně třikrát, což s sebou nese následný delší pobyt v nemocnici.11

Pro podrobné pokyny k léčbě obézních pacientů si můžete stáhnout dokument obsahující 5 užitečných kroků při léčbě obezity.

Další informace o tom, jak obezitu léčit, najdete také zde.

Zvýšené riziko dalších komplikací

Aktuální údaje naznačují, že COVID-19 může obvykle vést k závažnějším příznakům a komplikacím u osob starších 65 let 5,7 a u pacientů s dalšími chronickými onemocněními, včetně obezity.3 Nicméně u pacientů s onemocněním COVID-19 mladších 65 let je nejčastější komplikací právě obezita.8 Je známo, že obezita je spojená s dalšími zdravotními komplikacemi, včetně kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a hypertenze. Ty najdeme také u skupin pacientů, u nichž je indikováno vyšší riziko závažnějších komplikací souvisejících s onemocněním COVID-19.1,7,12-14

Pro více informací o běžných komplikacích spojených s obezitou klikněte sem.

Případné rizikové faktory

Zatímco se neustále objevují nové údaje zkoumající souvislost mezi onemocněním COVID-19 a obezitou, nedávné studie naznačují, že zvýšená závažnost onemocnění COVID-19 u osob s obezitou je způsobena konkrétními rizikovými faktory, které souvisejí se: 2,3

  • sníženými ochrannými mechanismy kardiorespiračního systému15

  • komplikacemi souvisejícími s obezitou a dalšími komorbidními stavy (jako je kardiovaskulární onemocnění a cukrovka)15

  • metabolickými faktory (jako je hypertenze, inzulinová rezistence a dyslipidémie)2

  • zvýšenou virovou expozicí / NEBO sníženou imunitou.16

K vyvození konečných závěrů o definitivní příčinné a patofyziologické souvislosti mezi obezitou a závažností onemocnění COVID-19 je třeba dalšího výzkumu.17

Proč je důležitá dlouhodobá léčba obezity

Je stále nadmíru důležité, aby obézní pacienti měli možnost dodržovat nebo zahájit plán regulace tělesné hmotnosti, a to co nejsnadnějším způsobem.18,19 Současná pandemie může přispět ke zvýšenému výskytu obezity, protože na programy na hubnutí (které jsou často poskytovány ve skupinách) a jiné podobné programy se vztahují značná omezení.19 Současná karanténní opatření v některých zemích mohou mít dopad na pohyblivost a mít za následek nedostatek tělesné aktivity. I pokud je tento dopad pouze krátkodobý, přináší riziko metabolického onemocnění.19

Samoizolace vede k tomu, že se mnoho lidí spoléhá na průmyslově zpracované potraviny s delší trvanlivostí (namísto čerstvých produktů) a konzervy (s vyšším obsahem sodíku).19 Dochází ke zrušení bariatrických chirurgických a lékařských zákroků a omezení pravidelných kontrol dalších neakutních pacientů. To může znamenat, že pacientům, kteří trpí některými chronickými onemocněními, se nedostává patřičné potřebné péče.19, 20 Je důležité zajistit, že ohroženým skupinám, jako jsou obézní pacienti, se dostane nejlepší možné péče právě teď. Lze tak předejít dlouhodobým následkům s negativním dopadem na systém zdravotnické péče.18

O hmotnosti pravdivě™

O hmotnosti pravdivě™ je online vzdělávací zdroj, pomocí kterého pacienti mohou najít informace o obezitě, včetně pokynů, jak se vyrovnat s obezitou během současné krize COVID-19. Kliknutím sem zobrazíte stránky menimelecbuobezity.cz

Odkazy

1.      World Health Organisation. Information Note on COVID-19 and NCDs. 23 března 2020. https://www.who.int/teams/ncds/covid-19. Poslední přístup: říjen 2020.

2.      Naveed Sattar N, McInnes IB, McMurray JJV. Obesity a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection: Multiple Potential Mechanisms. Circulation 22. dubna 2020. doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047659.

3.      Petrilli CM, Jones SA, Yang J, et al. Factors associated with hospitalization and critica illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City. 2020; 2020.04.08.20057794. doi: 10.1101/2020.04.08.20057794.

4.      Simonnet A, Chetboun M, Poissy J, et al. Intensive Care COVID-19 and Obesity study group.. High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation. Obesity (Silver Spring) 9 April 2020. doi: 10.1002/oby.22831. [epub ahead of print].

5.      Kass DA, Dugal P, Cingolani O. Obesity could shift severe COVID-19 disease to younger ages. Lancet. 2020;395:1544-1545. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31024-2.

6.      Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB, et al. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19. Nat Rev Endocrinol 2020. https://doi.org/10.1038/s41574-020-0364-6.

7.      CDC. Groups at Higher Risk for Severe Illness. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html. Poslední přístup: říjen 2020.

8.      CDC. ICNARC report on COVID-19 in critical care 31 July 2020. K dispozici na stránce: https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/42ceb4d2-3dd3-ea11-9128-00505601089b Poslední přístup: říjen 2020.

9.      Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020; 584:430-436.

10.    Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 - COVID-NET, 14 States, March 1-30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69:458-464.

11.    Gao F, Zheng KI, Wang XB, et al. Obesity Is a Risk Factor for Greater COVID-19 Severity. Diabetes Care. 2020.   

12.    WOF. Coronavirus (COVID-19) & Obesity. K dispozici na stránce: https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity. Poslední přístup: říjen 2020.

13.    Ryan DH, Ravussin E, Heymsfield S. COVID 19 and the Patient with Obesity – The Editors Speak Out. Obesity 2020;28:847–847. doi:10.1002/oby.22808.

14.    Lighter J, Phillips M, Hochman S, et al. Obesity in patients younger than 60 years is a risk factor for Covid-19 hospital admission. Clin Infect Dis April 9, 2020 doi: 10.1093/cid/ciaa415. [epub ahead of print].

15.    Dietz W and Santos-Burgoa C. Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality. Obesity (Silver Spring). 2020; 28:1005.

16.    Qingxian C, Fengjuan C, Fang L, et al. Obesity and COVID-19 Severity in a Designated Hospital in Shenzhen, China. SSRN Electronic Journal. 2020.

17.    The Lancet Diabetes and Endocrinology. COVID-19 and obesity—lack of clarity, guidance, and implications for care. K dispozici na stránce: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30156-X/fulltext. Poslední přístup: červen 2020.

18.    Fruhbeck G, Baker JL, Busetto L, et al. European Association for the Study of Obesity Position Statement on the Global COVID-19 Pandemic. Obes Facts. 2020; 13:292-296.

19.    World Obesity Federation. Coronavirus (COVID-19) & Obesity. https://www.worldobesity.org/news/obesity-and-covid-19-policy-statement. Poslední přístup: říjen 2020.

HQ20OB00147, datum schválení: prosinec 2020

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články