Go to the page content

Program virtuálních klinik se zaměřením na obezitu: Zúčastnění odborníci:

Nick Finer je hlavním klinickým vědeckým pracovníkem oddělení managementu globálních lékařských záležitostí společnosti Novo Nordisk A/S v Kodani, Dánsku, a čestným klinickým profesorem Národního centra pro prevenci a následky kardiovaskulárních onemocnění na University College London, Londýn, Velká Británie.

Profesor Finer absolvoval praxi jako endokrinolog a brzy objevil zájem o obezitu a s ní spojené komplikace. Sestavil specializovanou multidisciplinární službu pro léčbu obezity v nemocnici v Lutonu a Cambridge a v nemocnici University College London. V rámci svého výzkumu se zaměřuje na všechny modality používané při prevenci a léčbě obezity a  souvisejících komplikací. Je zakládajícím redaktorem žurnálu Clinical Obesity. Publikoval 200 článků a recenzí a přispěl více než 23 kapitolami v odborné literatuře. Je zvoleným členem Královského kolegia lékařů, Americké Společnosti pro obezitu a britské Asociace pro výživu.

Profesor Finer je bývalým předsedou Britské asociace pro studii obezity a klinické péče Světové federace pro klinickou léčbu obezity a vytvořil vzdělávací a akreditační program SCOPE. Působil také jako člen britské vládní poradní skupiny pro obezitu a Národního ústavu pro zdraví a poradní skupiny Care Excellence Public Health, stejně jako v sekcích Evropské asociace pro studium obezity a Evropské společnosti pro hypertenzi.

Deborah Bade Horn DO, MPH, MFOMA je ředitelkou lékařského oddělení Centra pro léčbu obezity a metabolické výkonnosti na University of Texas a asistující klinickou profesorkou na katedře chirurgie McGovernovy lékařské fakulty University of Texas v Houstonu. Je také programovou ředitelkou stipendijního programu Allison Family Fellowship in Clinical Obesity Medicine and Metabolism na University of Texas.

Deborah Horn je specialistkou Americké rady pro léčbu obezity a také držitelkou certifikátu praktického lékařství.  Je bývalou prezidentkou a seniorní členkou Asociace pro léčbu obezity.  Je zakládající členkou rady Obesity Medicine Fellowship Council. Dále je společnou vedoucí programu Obesity Medicine Education Collaborative, neboli OMEC, s cílem vzdělávat nové lékaře na téma obezity.  V roce 2019 získala ocenění Steelman-Seim Educator Award za výjimečné výsledky v akademii, v roce 2016 získala ocenění Poskytovatel zdravotní péče roku, v roce 2014 se jí dostalo ocenění Raymond Dietz Meritorious Service Award, a v roce 2011 také ocenění Lékař roku v oblasti obezity.  Je klinickou poradkyní a členkou výboru pro klinickou péči Světové federace pro obezitu.

Zpřístupněné informace: Obdržela finanční podporu v rámci výzkumu a také honorář za konzultační/přednáškovou činnost od společností Novo Nordisk, Bausch/Currax, Medtronic a Gelesis.

MUDr. Vallis je kvalifikovaný zdravotní psycholog. Má 35 let klinických a akademických zkušeností a byl jmenován docentem praktického lékařství a psychologie a  hostujícím profesorem psychologie, zdraví a lidské výkonnosti na Dalhousie University. Získal doktorský a magisterský titul na University of Western Ontario, London, Kanada a titul bakaláře přírodních věd. na Dalhousie University. Jeho hlavní odbornou specializací je psychologie dospělých s důrazem na diabetes, obezitu, kardiovaskulární rizika a gastroenterologii. 

Je  uznávaným odborníkem na behaviorální změny a poskytuje systematická školení a poradenství v oblasti životního stylu pro lékaře, zdravotní sestry, výživové specialisty a další poskytovatele zdravotní péče. Aktivně se podílí na výzkumu motivace, behaviorálních změn a adaptace na chronická onemocnění.  Je zástupcem šéfredaktora žurnálu Canadian Journal of Diabetes and Clinical Obesity a členem Výboru pro pokyny klinické praxe léčby diabetu v Kanadě a organizace Canadian Obesity Network. Nedávno mu kanadskou vládou byla udělena medaile Queen’s Diamond Jubilee Medal na doporučení kanadské diabetologické asociace. MUDr. Vallis se podílí na řadě iniciativ, a to jak v rámci zdravotnických systémů, tak i v oboru, s cílem zlepšit dodržování chování s ohledem na zdraví a adaptaci chronickým onemocněním.

Zpřístupněné informace: Obdržel honorář za konzultační/přednáškovou činnost od společností Novo Nordisk, AbbVie, Valeant, CSL Behring, Sanofi, Merck a Pfizer

MUDr. Tytus je klinickým docentem na fakultě praktického lékařství na McMaster University. V současnosti je ředitelem organizace Ontario Medical Association a zasedá v pracovní skupině pro online medicínu, vytvářející pokyny ke klinické praxi. 

V kanadských pokynech pro klinickou praxi při léčbě obezity dospělých Dr. Tytus v roce 2019 přispěl kapitolou s názvem „Emerging Technologies and Virtual Medicine in Obesity Management“.

Zpřístupněné informace: Obdržel honorář za přednáškovou činnost od společnosti Novo Nordisk, působil jako zkoušející v rámci klinického hodnocení pro společnosti Boehringer Ingelheim, Pfizer, Merck a Novo Nordisk a je akcionářem společnosti Banty (platforma pro videohovory v oblasti medicíny)

Vicki Mooney je obhájkyní zájmů pacientů, veřejným řečníkem, mediální osobností a výkonnou ředitelkou Evropské koalice pacientů s obezitou (ECPO).

Vicki pochází z Irska a nyní žije na Lanzarote. Prostřednictvím svého hlasu se snaží pomoct řešit stigmatizaci, předsudky a diskriminaci vůči obézním osobám.  

Vicki pracuje nejen na různých projektech po celé Evropě a na globální úrovni, ale také usiluje o zajištění lepšího přístupu ke kvalitní léčbě, managementu a vzdělávání a pomáhá také podporovat prevenci obezity v celé Evropě.

Zpřístupněné informace: přednášející a konzultantka společnosti Novo Nordisk

MUDr. Wharton má doktorát v oboru farmacie a medicíny. Je lékařským ředitelem Wharton Medical Clinic, komunitní kliniky interní medicíny se zaměřením na regulaci hmotnosti a léčbu diabetu.  Je hostujícím profesorem na McMaster University v Hamiltonu a na York University v Torontu.  Pracuje také jako internista v nemocnici Women’s College Hospital a Hamilton Health Sciences.  MUDr. Wharton je výzkumným pracovníkem a je specialistou Americké rady pro léčbu obezity. 

Výzkum MUDr. Whartona se zaměřuje na bariatrii a diabetes 2. typu.  Je spolupředsedou Canadian Obesity Guidelines. 

Zpřístupněné informace: Obdržel finanční podporu na výzkum a honorář za konzultační/přednáškovou činnost od společností: Novo Nordisk, CCRN, BI, Eli Lilly, Astra Zeneca, Bausch Health

MUDr. Giorgia Rigas je praktická lékařka, která se již více než deset let zabývá léčbou obezity. V roce 2014 získala od Světové federace pro obezitu certifikaci SCOPE pro lékaře zabývající se obezitou. Je také seniorní lékařkou v oblasti bariatrie v St George Private Hospital, prvním mezinárodně akreditovaném centru excelence v oblasti bariatrie v Austrálii. V roce 2018 se stala první australskou praktickou lékařkou, která byla organizací Surgical Review Corporation uznána jako odbornice na bariatrickou péči.

Zpřístupněné informaceObdržela finanční podporu na výzkum, honoráře za konzultační/přednáškovou činnost od společnosti Novo Nordisk Pharmaceuticals Australia a Novo Nordisk Global, iNova pharmaceuticals, Apollo-endosurgery (dříve Allergan), Medtronics (dříve Covidien) a Johnson & Johnson

David A. Macklin je přednášející na lékařské fakultě University of Toronto a absolvoval praxi jako praktický lékař. David zvolil kariéru v oblasti prevence a léčby obezity a již16 let se věnuje multidisciplinárním programům zaměřeným na regulaci  tělesné hmotnosti . Je lékařským ředitelem Programu regulace tělesné hmotnosti na Medcan Clinic. Je také lékařským ředitelem Programu regulace tělesné hmotnosti na speciálním oddělení vysoce rizikové/těhotenské BMI v nemocnici Toronto Mount Sinai Hospital. Je členem vědeckého výboru charitativní organizace Obesity Canada (OC).

Sandra Elia je certifikovanou poradkyní pro závislost na jídle. Vede ambulantní program léčby závislosti na jídle v  Ontariu a je jedním z autorů prvního kanadského program rezidenční péče. 

Sandra Elia je místopředsedkyní charitativní organizace Obesity Canada (pobočky Toronto). 

Zpřístupněné informace: Obdržela honoráře od společností Novo Nordisk a Bausch Health

HQ20OB00200, datum schválení: únor 2021

Související články