Go to the page content

Co je to program virtuálních klinik se zaměřením na obezitu?

Program virtuálních klinik se zaměřením na obezitu je vzdělávací program zaměřený na léčbu obezity online.  Program se skládá ze šesti modulů, které byly vyvinuty pro kliniky a zdravotnické pracovníky poskytující léčbu obezity s cílem poskytovat vysoce kvalitní léčbu obezity v online prostředí.

Program virtuálních klinik se zaměřením na obezitu si dává za cíl:

 • zlepšovat praktické dovednosti a kompetence při iniciaci a poskytování léčby obezity
 • rozšiřovat možnosti specializované, integrované léčby obezity

Zúčastnění zdravotníci se dozví jak:

 • úspěšně realizovat online konzultace s pacienty a uvést do stávajícího klinického modelu léčby obezity ty nejlepší postupy
 • implementovat integrovaný model péče podporující cestu pacienta ke zdravé hmotnosti v online prostředí

Každý modul obsahuje:

 • hodinovou online schůzku
 • rozšiřující aktivity před a po absolvování modulu

Přehled modulů

Kliknutím na ikony níže zobrazíte úvodní video a  dozvíte se více o každém modulu, včetně seznamu témat, klíčových poznatků a  odkazů na stažení podpůrných materiálů.

Modul 1: Úvod do online léčby obezity

Úvod

Chcete při poskytování online léčby obézním pacientům uspět? Připojte se k nám, představíme vám první online vzdělávací zážitek svého druhu.

Než začnete

Click na kterékoli z níže uvedených zdrojů informací a stáhněte si přípravné materiály pro modul 1, se kterými můžete modul maximálně využít:

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Přivítání a úvod Nick Finer 7 minut
Co bychom měli vědět, abychom mohli poskytovat vysoce kvalitní online léčbu obezity? Deborah Horn
Michael Vallis
28 minut
Jak se orientovat v online prostředí Nick Finer 9 minut
Zeptejte se odborníka Všichni (panel) 10 minut
Shrnutí Nick Finer 5 minut

Školení – Modul 1 Úvod do online léčby obezity

Klíčové poznatky z modulu 1:

 • Pandemie COVID-19 změnila zásady týkající se zdravotních služeb a způsobu poskytování zdravotní péče.
 • Telemedicína pomáhá lékařům a pacientům zůstat v kontaktu, zlepšuje přístup ke zdravotnickým službám a může být potenciálně nákladově efektivní jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.
 • Telemedicína zahrnuje online schůzky, přepojování zpráv, monitorování pacientů na dálku a mobilní zdravotní služby.
 • Mezi problémy spojené s účinností telemedicíny patří obavy týkající se bezpečnosti, přístupu a dodržování předpisů.
 • Správná komunikace je pro maximalizaci kontaktu zásadní a minimalizuje při online schůzkách případné překážky

Chcete-li pokračovat ve vzdělávání, klikněte sem přejdete na Modul 2.

Modul 2: Integrovaný přístup k online léčbě obezity

Úvod

Chcete přijmout integrovaný přístup k online léčbě obezity? Podívejte se na toto krátké ukázkové video a zjistěte, co můžete od modulu 2 očekávat.

Než začnete

Klikněte na kterékoli z níže uvedených zdrojů informací a stáhněte si balíček přípravných materiálů pro modul 2, které vám pomohou modul plně využít.

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Přivítání a úvod Nick Finer 5 minut
Integrovaný přístup ke
kolaborativní, komplexní léčbě
chronických onemocnění
Deborah Horn
Vicki Mooney
Michael Vallis
Richard Tytus
35 minut
Zeptejte se odborníka Všichni (panel) 15 minut
Shrnutí Nick Finerr 5 minut

Lekce (Modul 2)

Klíčové poznatky z modulu 2:

 • Snaží-li se zdravotník na dálku získat informace potřebné k rozhodování v oblasti zdravotní péče, může to být náročné. Takový přístup vyžaduje, aby schůzku společně s pacientem předem naplánoval.
 • Poskytneme-li pacientům možnost vzdáleného monitorování zdravotního stavu, online schůzky se mohou stát efektivnější a účinnější alternativou.
 • Díky online prostředí se pacient může s ohledem na léčbu obezity cítit víc v pohodě a zbavit se některých souvisejících psychologických zábran.
 • Součástí společného rozhodování je, že při doporučeních zpomalíme, aby jim pacient porozuměl a přijal je a abychom vůči pacientovi byli empatičtí
 • Nejdůležitějším aspektem online léčby je prožitek pacienta, mělo by to být pozitivní, podpůrné a pacient by se měl cítit zapojený.

Až budete hotovi

Klikněte sem a stáhněte si Hodnocení klinické praxe pro modul 2, jež vám pomůže v dalším vzdělávání.

Chcete-li pokračovat ve vzdělávání, kliknutím sem sem přejdete na Modul 3.

Modul 3: Klinický dohled během online léčby obezity

Úvod

„Pacienti někdy prostě jen chtějí, aby si je někdo vyslechnul“. Absolvujte Modul 3, kde získáte více informací o klinickém dohledu během léčby obezity online.

Než začnete

Klikněte sem a stáhněte si materiál Optimalizace vyhodnocení pacientova zdraví online pro Modul 3, které vám pomohou modul na maximum využít.

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Přivítání a úvod Sean Wharton 5 minut
Jak realizovat klinický dohled v online prostředí
V jaké fázi se pacient nachází?
V jakém rozpoložení pacient je?
Sean Wharton
Georgia Rigas
Vicki Mooney
30 minut
Na co se pacient dále zaměří
Nová konzultace versus navazující konzultace v online prostředí
Richard Tytus 10 minut
Zeptejte se odborníka
Praktické rady pro řešení výzev online konzultací
Všichni (panel) 10 minut
Shrnutí Sean Wharton 5 minut

Lekce (Modul 3)

Klíčové poznatky z Modulu 3:

 • Sdílíte-li s pacientem během konzultace relevantní informace, pomůže to pacientovi lépe porozumět jejich zdravotnímu stavu a zlepší to vzájemný vztah v průběhu léčby.
 • Obézní pacienti bývají citliví na kritický přístup zdravotníků a budou otevřenější, pokud konzultace nebude zahrnovat stigmatizaci hmotnosti.
 • Budete-li poznámky diktovat, zaznamenáte tak klíčové body během online konzultace, pomůžete pacientovi porozumět jeho léčbě a vyplníte dokumentaci na místě.
 • V rámci online léčby je k dispozici řada užitečných online nástrojů, včetně biometrických monitorů, chytrých zařízení Bluetooth a platforem.
 • Optimalizace pacientovy zkušenosti je v případě online léčby prioritou. Úzká spolupráce s pacientem je zásadní na každé úrovni konzultace.

Až budete hotovi

Klikněte sem si stáhněte Příručku ke klinickému dohledu, jež vám pomůže v dalším vzdělávání.

Chcete-li pokračovat ve vzdělávání, klikněte sem přejdete na Modul 4.

Modul 4: Personalizovaná péče, část I: Změny životního stylu

Úvod

Modul 4 se zaměřuje na personalizovanou péči prostřednictvím nutriční terapie a fyzické aktivity. Podívejte se na krátké ukázkové video, kde se od předních zdravotníků dozvíte více o tom, proč obezita není jen otázkou tělesné hmotnosti.

Než začnete

Klikněte na kterékoli z níže uvedených zdrojů informací si stáhněte přípravné materiály pro Modul 4, které vám pomohou modul maximálně využít:

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Přivítání a úvod Nick Finer 5 minut
Jak zajistit, aby léčba obezity online byla lépe individuálně přizpůsobená
Efektivní behaviorální intervence v online prostředí
Jak řešit stravu/výživu, doporučení týkající se životního stylu, cvičení – stanovení cílů
Stanovení realistických cílů, strategií a léčebných plánů obézních pacientů – a zvládání závislosti na jídle
Michael Vallis
David Macklin
Sandra Elia
30 minut
(10 min/
přednášející)
Případné potíže a řešení Richard Tytus 10 minut
Zeptejte se odborníka
Praktické rady pro řešení výzev online konzultací
Všichni (panel) 10 minut
Shrnutí Nick Finer 5 minut

Lekce (Modul 4)

Klíčové poznatky z Modulu 4:

 • Obezita není jen o tělesné hmotnosti, je to chronické onemocnění, se kterým jsou spojeny fyzické, duševní a emoční překážky.
 • Zajištění efektivních komunikačních systémů, jako je přehledná video platforma a internetové připojení, pomáhá zlepšit zkušenost pacientů s online léčbou.
 • Úlohou nutriční terapie a terapie ve formě fyzické aktivity je umožnit pacientům překonávat překážky k dosažení trvalých změn chování.
 • Zdravotníci mohou pomoct zabránit stigmatizaci určením dosažitelných behaviorálních cílů v kontextu významných a složitých neurobiologických aspektů spojených se závislostí na jídle
 • Poskytovatelé zdravotní péče by měli posoudit své vlastní postoje a přesvědčení týkající se obezity a zvážit, jak tyto předsudky mohou poskytování péče ovlivnit.

Až budete hotovi

Klikněte na kterékoli z níže uvedených zdrojů informací a stáhněte si dodatečné materiály pro Modul 4, které vám pomohou ve vašem dalším vzdělávání:

Chcete-li pokračovat ve vzdělávání, kliknutím sem sem přejdete na Modul 5.

Modul 5: Personalizovaná péče, část II: Lékařské intervence a následné sledování

Úvod

Modul 5 se zabývá lékařskými intervencemi a následným sledováním. Podívejte se na krátké ukázkové video, kde najdete nejdůležitější informace z této lekce.

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Přivítání a úvod Nick Finer 5 minut
Iniciace farmakoterapie online
Jak pacient může začít s léčbou – elektronický předpis, nákup produktu, první použití a zpětná vazba, následné sledování, dodržování léčby, jak pacient může zůstat v kontaktu
Deborah Horn
Richard Tytus
25 minut
(15 min Horn;
10 minut Tytus)
Léčba pacientů před a po bariatrické chirurgii v online prostředí Georgia Rigas 15 minut
Zeptejte se odborníka
Praktické rady pro řešení výzev online konzultací
Všichni (panel) 10 minut
Shrnutí Nick Finer 5 minut

Lekce (Modul 5)

Chcete-li pokračovat ve vzdělávání, klikněte sem přejdete na Modul 6.

Modul 6: Online konzultace v reálném prostředí

Úvod

Modul 6 se zabývá online konzultacemi v reálném prostředí. Před zahájením modulu se podívejte na krátký klip Angely Chesworth. Angela zdůrazňuje, jak je důležitá otevřená a upřímná konverzace s obézními pacienty.

Než začnete

Klikněte na kterékoli z níže uvedených zdrojů informací si stáhněte přípravné materiály pro Modul 6, jež vám pomohou modul maximálně využít:

Program modulu

Program online schůzky přednášející Čas
Uvítání a úvod + shrnutí modulů 1–5 Nick Finer 5 minut
Reálné situace – lékař a pacient

 • Situace č. 1: Reálná simulace online konzultace mezi novým pacientem a lékařem
 • Situace č. 2: Reálná simulace online konzultace mezi stávajícím pacientem a lékařem
 • Situace č. 1: Georgia Rigas a Angela Chesworth

  Situace č. 2: Deborah Horn a Sandra EliaMichael Vallis (komentář)
  40 minut
  Zeptejte se odborníka

  Praktické rady pro řešení výzev online konzultací
  Všichni (panel) 10 minut
  Shrnutí Nick Finerr 5 minut

  Lekce – Modul 6 Online konzultace v reálném prostředí

  Klíčové poznatky z Modulu 6:

  • Silný vztah mezi pacientem a poskytovatelem péče je zásadním aspektem pro vybudování pacientovy soběstačnosit a sebejistoty.
  • Spolupracujte s pacienty na individuálním plánu péče a přihlédněte při tom na připravenost, preference, hodnoty a cíle pacienta.
  • Zahájíte-li společně rozhovor o farmakoterapii, neznamená to, že na konci konzultace pacient nutně dostane předpis.

  Zúčastnění odborníci

  Nick Finer
  MD

  Deborah Horn
  DO, MPH, MFOMA

  Michael Vallis
  PhD, R. Psych.

  Sean Wharton
  MD, FRCPC, PharmD

  Richard Tytus
  BSc.Phm, MD, CCFP, FCFP

  Vicki Mooney

  Sandra Elia
  Food addiction counsellor

  Georgia Rigas
  BSc (Med) MBB, FRACGP

  David MacKlin
  MD CCFP

  Kliknutím sem se dozvíte více o našich odbornících.

  HQ21OB00068, datum schválení: květen 2021

  Bylo to pro vás přínosné?
   

  Související články