Go to the page content

Je třeba přehodnotit „klinicky relevantní úbytek hmotnosti“?

By Dr Sean Wharton, MD, PharmD, FRCP(C)
Internal Medicine Specialist
Adjunct Professor McMaster University and York University, Ontario, Canada
Diplomat of the American Board of Obesity Medicine

Regulace tělesné hmotnosti spočívá v řešení komplikací spojených s nadváhou a obezitou, z nichž mnohé lze primárně řešit udržitelnou redukcí hmotnosti. Mnoho diskuzí se zakládá na tom, že i minimální úbytek hmotnosti je v případě řady zdravotních komplikací přínosný. Je však jasné, že chceme-li u mnoha komplikací dosáhnout klinicky relevantního přínosu, je zapotřebí, aby pacient dosáhl více než 5% úbytku hmotnosti.1,4 Prevence diabetu začíná 3% úbytkem hmotnosti, nicméně v případě, kdy pacient zhubne o více než 5 %, je výsledek výrazně lepší.1,3 K remisi diabetu je zapotřebí 10–15% úbytek tělesné hmotnosti.1,3 Onemocnění jako je obstrukční spánková apnoe a osteoartritida také vyžadují úbytek hmotnosti vyšší než 5 %.1

Když se v souvislosti s hubnutím pacientů ptáme na jejich očekávání, uvádějí, že očekávají 30% úbytek hmotnosti.5  Takto velký úbytek hmotnosti u strategií nezahrnujících bariatrickou chirurgii je často považován za nepřiměřené očekávání a pacienty vybízíme, aby nerealistické cíle přehodnotili. Lékařský obor takto vysoká očekávání nepodporuje,  především vzhledem k tomu, že kromě bariatrické chirurgie nedošlo k žádným intervencím, se kterými by šlo tohoto úbytku hmotnosti dlouhodobě dosáhnout.  Pacienta obviňujeme z toho, že má příliš vysoká očekávání.  Z neúspěchů bychom však měli obviňovat nedostatek účinných nechirurgických intervencí.

Pacienti by měli očekávat dostatečný úbytek hmotnosti, který jim pomůže vyřešit komplikace spojené s hmotností. Na základě většiny studií zkoumajících klinicky relevantní zlepšení nebo dokonce vyřešení komplikací souvisejících s obezitou se ve většině případů jedná o více než 5 %.1,4 Odborníci na obezitu by měli přestat předstírat, že 5 % je dostačujících, a pokud lze díky všem dostupným intervencím u pacientů dosáhnout více než 10% úbytku hmotnosti, pak je taková redukce pravděpodobná.

Jako rozumný cíl jsme prosazovali 5% úbytek hmotnosti, pravděpodobně s ohledem na to, že 5 % bylo maximum, kterého bylo prostřednictvím nejpoužívanější nechirurgické léčby, jako například změn životního stylu, možné dlouhodobě dosáhnout.  Dlouhodobou redukci hmotnosti o 5 % bychom již neměli akceptovat jako minimální standard. Je zřejmé, že je zapotřebí většího úbytku tělesné hmotnosti – a při regulaci tělesné hmotnosti je potřeba účinnější medikace.  Současné léky proti obezitě mohou umožnit úbytek hmotnosti vyšší než 5 %. Chceme-li dosáhnout skutečného zlepšení komplikací souvisejících s tělesnou hmotností, musíme současné standardy klinicky relevantního úbytku hmotnosti přehodnotit. Naši pacienti si tuto úroveň intervence zaslouží.

Odkazy

1.    Garvey W, Mechanick J, Brett E, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocr Pract. 2016; 22(Suppl 3):1–203.
2.    Cefalu WT, Bray GA, Home PD, et al. Advances in the Science, Treatment, and Prevention of the Disease of Obesity: Reflections From a Diabetes Care Editors' Expert Forum. Diabetes Care. 2015; 38:1567-1582.
3.    Lean M, Leslie W, Barnes A, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018; 391:541–551.
4.    Hannah WN, Jr. and Harrison SA. Effect of Weight Loss, Diet, Exercise, and Bariatric Surgery on Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Clin Liver Dis. 2016; 20:339-350.
5.    Foster GD, Wadden TA, Vogt RA, et al. What is a reasonable weight loss? Patients' expectations and evaluations of obesity treatment outcomes. J Consult Clin Psychol. 1997; 65:79-85.

HQ21OB00117, datum schválení: červenec 2021

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články