Go to the page content

Léčba obezity pod dohledem praktického lékaře

By Dr Sean Wharton, MD, PharmD, FRCP(C)
Internal Medicine Specialist
Adjunct Professor McMaster University and York University, Ontario, Canada
Diplomat of the American Board of Obesity Medicine

Počet obézních osob se v posledních desetiletích exponenciálně zvýšil.1 Existuje tedy jasná potřeba, aby léčbu obezity efektivně zvládali jednotliví lékaři. V současné době mají léčbu obezity většinou na starosti multidisciplinární týmy. Možnosti multidisciplinárního týmu však mohou být omezené a týmy nemusí být schopny vyhovět rostoucímu počtu případů. Chceme-li snížit počet obézních osob a omezit komorbidity s obezitou spojené, je třeba, aby zdravotníci po celém světě byli schopni léčit obezitu.

S ohledem na léčbu obezity lze vytvořit efektivní léčebný postup pod dohledem praktického lékaře, aniž by bylo zapotřebí multidisciplinárního týmu. Další chronická onemocnění, jako je hypertenze a diabetes 2. typu, mívaly v minulosti na starost multidisciplinární týmy lékařů, jelikož účinná léčba bývala náročná. Kvůli nedostatku účinné léčby byl důraz kladen na změny chování, které se spoléhaly na přísné pokyny a sílu vůle pacienta. Ty se však u většiny pacientů prokázaly jako neefektivní. Prostřednictvím účinné farmakoterapie se schopnost léčit hypertenzi i diabetes 2. typu zlepšila. To praktickým lékařům umožnilo léčit tato onemocnění bez potřeby dalšího týmu.

V současnosti si můžeme všimnout stejných možností pro praktické lékaře, kteří dokáží obezitu léčit samostatně díky zavedeným pokynům a účinné léčbě. Kanadské směrnice pro léčbu obezity  dospělých pacientů byly sepsány pro praktické lékaře a poskytují jasné pokyny a algoritmy léčby obézních pacientů.2 V rámci jakéhokoli plánu léčby je třeba uvést změny životního stylu včetně stravování, cvičení a behaviorální terapie. Hlavním pilířem, který umožní efektivní regulaci hmotnosti, bude pravděpodobně farmakoterapie v kombinaci s vhodnými změnami životního stylu. Pokud již pacient využívá farmakoterapie redukující pocit hladu a nutkání jíst, kognitivní behaviorální terapie (KBT) k regulaci hmotnosti představuje nejpřístupnější a nejúčinnější řešení v podobě efektivnějšího psychologického poradenství. Farmakoterapie je také vhodná v případě bariatrické chirurgie, protože mnoho pacientů po bariatrickém zákroku znovu nabyde hmotnost a řešení v podobě farmakoterapie jim pomůže dostat hmotnost zpět pod kontrolu.

V současnosti mají praktičtí lékaři k dispozici řadu nástrojů, díky kterým mohou pacientům s regulací hmotnosti pomoct. Patří mezi ně:

  1. Online nástroje umožňující sledování příjmu potravy a kalorií. Ty často zahrnují doporučení zdravých jídel a jsou přístupné většině lidí po celém světě.
  2. Kognitivní behaviorální terapie nabízí čím dál více virtuálních možností doplněných o online nástroje. V současnosti jsou k dispozici aplikace zahrnující kognitivní behaviorální terapii k regulaci tělesné hmotnosti a online kurzy KBT, jako je Macklinova metoda, které jsou přístupné většině pacientů.
  3. Praktický lékař může využít doporučení místních lékáren k vhodnému předepisování a titraci farmakoterapie určené k regulaci hmotnosti a k zamezení vedlejších účinků.

Všechny tyto zdroje, které pomáhají se změnami životního stylu, spolu s účinnou farmakoterapií a vhodným školením, nyní praktickým lékařům umožňují bez nutnosti dalšího týmu účinně a úspěšně léčit obezitu. Díky tomu lze zajistit lepší intervenci v širším měřítku, což umožňuje léčit více obézních pacientů než kdy dříve.

Odkazy

1. Hruby A, Hu FB. The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. Pharmacoeconomics. 2015;33(7):673-89.

2. Obesity Canada. Clinical Practice Guidelines for Adults. K dispozici na stránce: https://obesitycanada.ca/guidelines/chapters/. Poslední přístup: říjen 2021.

HQ21OB00189, datum schválení: říjen 2021

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články