Go to the page content

Elektronické celoživotní vzdělávání lékařů (eCME) v oblasti obezity – ucelená sbírka

1180070187

Chcete se o léčbě obezity dozvědět více? Níže najdete ucelenou sbírku zdrojů informací a platforem pro vzdělávání lékařů, které vám pomohou s dalším vzděláváním a které umožní vám získat kredity CME.

Je důležité mít přehled o nejnovějších lékařských pokrocích ve výzkumu obezity. Informujte se o dalších důležitých aspektech léčby obézních pacientů, jako je například překonání stigmatizace obezity, a nabídněte pacientům tu nejlepší úroveň péče a podpory.

Níže uvedené zdroje informací byly vytvořeny nezávislými profesními sdruženími a společnostmi. Některé z nich byly financovány neomezeným vzdělávacím grantem od společnosti Novo Nordisk.

Co je to eCME?

eCME znamená elektronické celoživotní vzdělávání lékařů. Skládá se z řady vzdělávacích materiálů v digitální podobě, které byly schváleny za účely kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů (CME). Mohou zahrnovat webové stránky, online moduly nebo aplikace a také jakékoli další digitální materiály. eCME je jedním ze způsobů, jak získat body CME s cílem udržovat, rozvíjet a zlepšovat vaše lékařské znalosti a dovednosti. Díky těmto modulům budete mít aktuální znalosti o nejnovějších možnostech výzkumu a léčby obezity. Naše sbírka obsahuje řadu zdrojů v široké škále formátů, které vám pomohou při rozvoji vaší klinické praxe na základě vašich vzdělávacích potřeb. Proč si je ještě dnes neprohlédnout a neudělat další krok na vaší vzdělávací cestě zaměřené na léčbu obezity?

Objevte naši pečlivě připravenou sbírku materiálů eCME.

Program virtuálních klinik se zaměřením na obezitu je bezplatný vzdělávací program zaměřený na léčbu obezity online. Tento jedinečný program se skládá ze šesti modulů týkajících se obezity, které byly vyvinuty pro kliniky a zdravotníky se zájmem o poskytování vysoce kvalitní léčby obezity online.

Témata:  

 • Jak představit online konzultace a osvědčené postupy pro pacienty ve stávajícím klinickém modelu léčby obezity

 • Jak implementovat integrovaný model péče na podporu cesty pacienta v online prostředí

Cílová skupina: zdravotníci po celém světě, kteří mají zájem o rozvoj praktických dovedností v oblasti iniciace a poskytování léčby obezity v online prostředí a ti, kteří chtějí zlepšit specializovanou, integrovanou léčbu o obezity.

 

Formát: 

Každý ze šesti modulů obsahuje:

 • hodinovou online schůzku

 • rozšiřující aktivity před a po absolvování modulu

ASCEND je digitální streamovací platforma s řadou ocenění, která si dává za cíl zlepšovat péči o pacienty trpící obezitou a diabetem. Akreditovaný, víceformátový, vícejazyčný obsah poskytuje praktickým lékařům užitečné, interaktivní mikrovzdělávání na téma regulace hmotnosti a léčby diabetu. Navštivte stránky ASCEND, které doporučují organizace EASO, WONCA Europe a PCDE, a vyslechněte si přední světové odborníky, kteří se podělí o své klinické poznatky, projednejte případové studie, zaměřte se na často kladené dotazy a mnoho dalšího!

Jedná se o nezávislý program s akreditací CME. Tento program byl financován vzdělávacím grantem společnosti Novo Nordisk A/S.

Témata:  Bezplatné vzdělávací aktivity pro ty, kdo se věnují léčbě osob trpících obezitou či diabetem.

Cílová skupina: Platforma ASCEND je určena pro praktické lékaře a jejich ekvivalent po celém světě.

Formát: 

 • K dispozici na více platformách, včetně webových stránek a mobilní platformy 
 • Více než 20 hodin interaktivního obsahu
 • K dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, mandarínštině a němčině

Lekce od organizace Endocrine Society vám umožňují vyhledávat širokou škálu vzdělávacích materiálů eCME na téma obezity. Nabízejí materiály související s tématy jako léčba obezity, komplikace související s obezitou a vědecké poznatky týkající se obezity z nedávných kongresů a konferencí.

Témata:  Léčba obezity a věda o obezitě. 

Cílová skupina: Organizace Endocrine Society je amerického původu, nicméně mnoho materiálů eCME je na platformě k dispozici pro lékaře mimo USA.

Formát: 

 • Přednášky se snímky a zvukem

EASO KTS je program vyvinutý odborníky po celém světě, poskytující vzdělávání v oblasti vědy a léčby obezity. Najdete v něm videa, akreditovaný obsah, publikace a nástroje na podporu vašeho vzdělávání.

Tento vzdělávací program byl financován prostřednictvím neomezeného vzdělávacího grantu od společnosti Novo Nordisk A/S.

Témata: Věda o obezitě.

Cílová skupina: Speciální programy eCME pro jednotlivé země: Dánsko, Finsko, Itálii, Norsko a Velkou Británii. Pro země, které zatím nemají specifický program, je k dispozici mezinárodní program.

Formát:    

 • Více než 2 000 akreditovaných vzdělávacích modulů

 • Videa, publikace a další nástroje

 • Virtuální události

 • 2 000 000 hodin akreditovaného obsahu

Medscape na svých webových stránkách nabízí sbírku materiálů eCME týkajících se regulace obezity a hmotnosti. Dostupný obsah eCME se primárně zaměřuje na komplikace související s obezitou, jako je dyslipidémie, diabetes a rakovina. Je také k dispozici vzdělávací obsah eCME ze setkání na nedávných lékařských konferencích.

Některé vzdělávací programy na těchto stránkách byly financovány nezávislým vzdělávacím grantem od společnosti Novo Nordisk A/S.

Témata: Komplikace související s obezitou.

Cílová skupina: Medscape se zaměřuje na americké publikum, nicméně velká část dostupného obsahu eCME na platformě Medscape je vhodná i pro lékaře mimo USA.

Formát:

 • Bezplatné moduly a články

 • Základní klinické nástroje

Tento program charitativní organizace Obesity Canada je určen pro zdravotníky, kteří se snaží lépe porozumět příčinám a důsledkům obezity.

Program je také vhodný jako dodatečná příprava na zkoušku Amerického výboru pro léčbu obezity (ABOM) a Programu certifikovaného bariatrického vzdělávání (CBE).

Témata: Léčba obezity.

Cílová skupina: Pokročilý online program zabývající se léčbou obezity je určen pro zdravotníky, kteří chtějí podniknout další krok v rámci celoživotního vzdělávání a lépe porozumět příčinám, mechanismům a důsledkům obezity. Program poskytuje potřebné nástroje a strategie pro přístup, hodnocení a podporu pacientů trpících obezitou, ale je vhodný také pro zdravotníky po celém světě, kteří chtějí lépe porozumět probíraným tématům.

Formát:

 • 8 modulů

 • Certifikovaný program

 • Kompletní program trvá 16–20 hodin 

ObesityCE je vzdělávací webová stránka vyvinutá společností Vindico Medical Education, která obsahuje články, přednášky, videa a klinické případy zabývající se následujícími tématy: regulace chuti k jídlu, nástroje pro hodnocení/screening, bariatrická chirurgie, komorbidity, patofyziologie, farmakoterapie a/nebo strategie redukce hmotnosti.

Obsah ObesityCE a získané kredity CE jsou zdarma. Webové stránky neobsahují žádnou reklamu na produkty.

Témata: Bezplatné vzdělávací aktivity pro zdravotníky zabývající se léčbou pacientů s nadváhou nebo obezitou.

Cílová skupina: ObesityCE je zdrojem informací pro všechny lékaře či zdravotníky v USA i po celém světě, kteří se zabývají léčbou pacientů s nadváhou nebo obezitou.

Formát: 

 • Přednášky CME

 • Simulace

 • Odborná videa 

ObesityWeek OnDemand vám umožňuje dohnat přednášky z kongresu ObesityWeek, vybrané členy komise programu každoročního vědeckého setkání. Dostupné lekce, za které lze získat kredity CME a které se týkají celé řady témat, včetně pokroků v léčbě obezity, jsou uvedené zde.

Témata: Klinický a výzkumný pokrok v oblasti obezity.

Cílová skupina: ObesityWeek je mezinárodní kongres zabývající se nejnovějším výzkummem z celého světa a je vhodný pro všechny zdravotníky a zkoušející, kteří se zajímají o obezitu.

Formát:   

 • Obsah je dostupný na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu.

 • Formát MP3 pro dostupnost odkudkoli

 • Klíčové prezentace  

 • Obsáhlé novinky z laboratoře až do praxe

Pokročilé školení týkající se obezity

Chcete-li udělat další krok ve své praxi spojené s léčbou obezity, proč si nepořídit některou z níže uvedených certifikací v oblasti léčby obezity? Cílem těchto programů je rozvíjet kompetence lékařů se specializovanými znalostmi v oblasti léčby obezity a snaha o to, aby bylo k dispozici více lékařů s potřebnými dovednostmi k účinné léčbě obezity.

Americká rada pro léčbu obezitu (American Board of Obesity Medicine, ABOM) slouží veřejnosti a oboru léčby obezity tím, že stanoví standardy pro hodnocení a akreditaci lékařů. Certifikace jako ABOM Diplomate je důkazem odborných znalosti v praxi léčby obezity a potvrzuje, že daný lékař v léčbě obezity dosáhl určitých kompetencí.

Témata: Léčba obezity.

Cílová skupina: Požadavky na způsobilost zahrnují aktivní lékařskou licenci v USA nebo Kanadě a doklad o pobytu v USA nebo Kanadě.

Formát:  

 • Revizní materiály

 • Vzorové testovací otázky

SCOPE je jedinou mezinárodně uznávanou certifikací v oblasti léčby obezity. Cílem programu je vytvořit konzistentní přístup k léčbě obezity. SCOPE kombinuje e-learning, kurzy v reálném čase, semináře a přednášky, které uživatelům umožňují získat body SCOPE, které se započítávají do jejich certifikace SCOPE.

Vzdělávací program byl částečně financován prostřednictvím neomezeného vzdělávacího grantu od společnosti Novo Nordisk A/S.

Témata: Léčba obezity.

Cílová skupina: Tento vzdělávací program je mezinárodně uznávaný a vhodný pro všechny zdravotníky, kteří se zabývají léčbou obezity.

Formát: 

 • Akreditované e-learningové kurzy

 • Online školení v reálném čase

 • Webináře 

Časté dotazy

Jaké jsou výhody eCME?

Získáte-li kredity CME online, má to mnoho výhod:

 • Flexibilní přístup – získejte přístup ke vzdělávacím materiálům kdekoli a kdykoli vám to vyhovuje. Díky rozličným formátům máte dokonce přístup i na cestách.

 • Aktuální povaha – díky digitálnímu charakteru lze obsah eCME snadno aktualizovat a zajistit tak, že odpovídá současným osvědčeným postupům. 

 • Měřitelné výsledky – Snadno sledujte své úspěchy a získané body CME.

 • Konzistentní obsah – Všichni zdravotníci mají přístup ke stejně kvalitnímu obsahu.

 • Vzdělávání šité na míru – vzdělávání můžete přizpůsobit svým individuálním potřebám a zájmům výběrem konkrétních kurzů eCME ve formátu, který vyhovuje vašemu stylu učení.

Proč jsou kredity CME důležité?

Celoživotní vzdělávání lékařů je pro zdravotníky důležité, protože většina zemí a výborů pro lékařské licence vyžaduje určitý počet kreditů CME, aby zdravotníci mohli dle používat své lékařské osvědčení. Cílem je zajistit, aby zdravotníci i nadále rozvíjeli své znalosti a udržovali si přehled o nejnovějších vysoce kvalitních postupech.

Jaký je rozdíl mezi CME a CPD?

Pojmy Celoživotní vzdělávání lékařů (CME) a Celoživotní profesní rozvoj (CPD) se často zaměňují. CME je však jednou součástí CPD, protože CPD je celkový proces profesního rozvoje, který zahrnuje lékařské vzdělávání, ale může také zahrnovat rozvoj profesních dovedností. Zdravotníci mohou například rozvíjet své dovednosti v oblasti učení, výzkumných projektů, odborných publikací a manažerských dovedností.

Jak mohu bezplatné kredity CME získat?

Jak mohu o kredity CME zažádat?

Každý zdroj obsahuje pokyny, jak o kredity CME zažádat. Často jakmile školení dokončíte, obdržíte certifikát ke stažení, který lze přidat do vašeho portfolia.

Kolik hodin CME potřebuji?

 • Velká Británie: Očekává se, že všichni specialisté, lékaři a chirurgové s licencí dokončí CPD každý rok a aktivity CME budou v daném programu zahrnuty. V rámci správné lékařské praxe jsou všichni lékaři odpovědní za identifikaci svých vzdělávacích potřeb a vytvoření vzdělávacího plánu. Lékaři musí absolvovat kontrolu znalostí každých 5 let a prokázat, že dokončili potřebný rozsah CPD. Různé lékařské a chirurgické specializace mají své vlastní požadavky na CPD, obvykle ve formě počtu hodin.

 • Po celém světě: Ověřte si u příslušné lékařské licenční komise, kolik CME je potřeba, abyste byli v obraze.

HQ21OB00153, datum schválení: září 2021

Bylo to pro vás přínosné?
 

Související články